بلاگز

بغض جهانگیری در برنامه انتخاباتی/ فیلم

اسحاق جهانگیری در برنامه بادوربین هنگامی که از سختی‌های وقت زنگ جهت مردم سخن می‌گفت بغضش ترکید. اسحاق جهانگیری در برنامه بادوربین هنگامی که از..

ادامه مطلب

تماشای مناظرات انتخاباتی در سطح شهر تهران

ماشای مناظرات انتخاباتی در سطح شهر تهران. تماشای مناظرات انتخاباتی در سطح شهر تهران ماشای مناظرات انتخاباتی در سطح شهر تهران. تماشای مناظرات انت..

ادامه مطلب