بلاگز

پاسخ موسس خبر رسان تلگرام به توئیت وزیر ارتباطات کشور عزیزمان ایران

پاول دوروف، بنیانگذار شبکه خبر رسان تلگرام گفت: ترویج خشونت بر اساس مقررات خبر رسان تلگرام ممنوع هست، اگر {چنین موردی} صحیح باشد ما ناچاریم این کانال‌ه..

ادامه مطلب