بلاگز

پاسخ سعید سهیلی به سیلی که از گشت ارشاد خورد!

سعید سهیلی در گفت و گویی اظهار داشت: جهت گشت ارشاد سیلی خوردم و با گشت۲ جواب دادم. سعید سهیلی در گفت و گویی اظهار داشت: جهت گشت ارشاد سیلی ..

ادامه مطلب