بلاگز

خاصیت اسفنج سبز دریایی جهت مقابله با سرطان لوزالمعده

محققان دریافتند اسفنج های سبز دریایی موجود در آب های سرد و تاریک اقیانوس آرام در زیر آلاسکا می توانند نخستین سلاح موثر در مقابله با سرطان لوزالمعده باشد..

ادامه مطلب