بلاگز

غیرت سوسن پرور باعث شد که بعد از سالها در تئاتر بازی کنم / صدیقه کیانفر

بازیگر پیشکسوت گفت: غیرت در وجود سوسن پرور وجود داشت که باعث شد من بعد از سال ها در تئاتر بازی کنم. این هنرمند خوش غیرت مرا دعوت به بازی در تئاتر کرد و برایم ..

ادامه مطلب