بلاگز

آیا خودداری از مصرف آسپرین جهت بیماران قلبی خطرزاست؟

پزشکان در یک مطالعه تازه به بررسی چرایی خطر قطع مصرف روزانه قرص آسپرین جهت بیماران قلبی پرداختند. آیا خودداری از مصرف آسپرین جهت بیماران ..

ادامه مطلب