بلاگز

زنی که ۷سال پیش دختر ۹ماهه‌اش را کشته‌بود، از آسایشگاه‌روانی فرار کرد و پس‌از ازدواج مجدد، پسرش را کتک‌زد

سال ۸۹ مرد جوانی در تماس با پلیس از قتل دختر ۹ ماهه‌اش خبر داد. به‌دنبال اعلام این خبر، بازپرس کشیک قتل پایتخت و تیم تحقیق راهی محل اتفاق شدند. آنها..

ادامه مطلب