بلاگز

به خاطر یک پیچ آدم کشتم

سرایدار ساختمان که مهندس جوان را به‌خاطر درگیری بر سر بستن پیچ آسانسور با یک ضربه چاقو کشته بود، می‌گوید قصد قتل نداشته و فحاشی‌های مهندس جوان به او..

ادامه مطلب

حریقی در پاساژ علاءالدین صورت نگرفته/ دود حاصل مربوط به ته‌ سیگار بود ، آتش‌نشانی

سخنگوی شرکت آتش‌نشانی راجع به خبر حریق در پاساژ علاءالدین گفت: آتش‌سوزی اتفاق نیفتاده بود و فقط از ته سیگاری که در چاهک آسانسور افتاده بود، دودی متصاعد شده اس..

ادامه مطلب