بلاگز

تصاویر ، جمشید هاشم پور در کنار همسر و دخترش الناز!

به گزارش سیمرغ، آزاده زارعی بازیگر کشورمان، به دیدار جمشید هاشم پور و خانواده وی رفته هست. این بازیگر ۲۸ ساله تصویر هایی به یادگار با جمشید هاشم پور و ه..

ادامه مطلب