بلاگز

راهکاری تازه جهت مقابله با ملانوم

بررسی‌ها نشان می‌دهد به کمک داروی التهاب مفصل می‌توان با نوعی از سرطان کشنده پوست مقابله کرد.  راهکاری تازه جهت مقابله با ملانوم ع..

ادامه مطلب