بلاگز

تصاویر) + مشتریان خاص یک آرایشگاه در روزهای یکشنبه (

یک آرایشگر جوان، یکشنبه درب مغازه خود را به روی مشتریان عادی اش می بندد و تنها پذیرای افراد خاصی است. مشتریان خاص یک آرایشگاه در روزهای یکشنب..

ادامه مطلب