بلاگز

آخرین مهلت بابک زنجانی

سرنوشت بابک زنجانی متهم مهم پرونده نفتی که حکم اعدامش صادر، تأیید، ابلاغ و حتی درخواست اعاده دادرسی‌اش هم رد شده، تا ۱۰ روز دیگر مشخص می‌شود. آخری..

ادامه مطلب