بلاگز

گت بلاگز اخبار اجتماعی جزییات + کاهش ساعت کاری معلولان و سرپرستان دارای فرزند معلول

رئیس شرکت بهزیستی کشور با اشاره به تصویب کلیات و شرح لایحه حمایت از حقوق معلولان در مجلس، به تشریح مهمترین شرح آن پرداخت. 

جزییات + کاهش ساعت کاری معلولان و سرپرستان دارای فرزند معلول

کاهش ساعت کاری معلولان و سرپرستان دارای فرزند معلول + جزییات

عبارات مهم : قانون

رئیس شرکت بهزیستی کشور با اشاره به تصویب کلیات و شرح لایحه حمایت از حقوق معلولان در مجلس، به تشریح مهمترین شرح آن پرداخت.

انوشیروان محسنی بندپی در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به اینکه در تهیه لایحه حمایت از حقوق معلولان جهت نخستین بار از خود جامعه نشانه نظرسنجی شده است و این کار با همکاری آنان انجام شده است هست، گفت: تشکل های حامی حقوق معلولان در ابعاد متفاوت به اصلاح قانون پیشین پرداختند و آن را بار دیگر مورد بازبینی قرار دادند. لایحه تازه در ۱۰ فصل و ۳۵ ماده به تصویب رسیده است آیا که علیرغم اصلاح نسبی و قابل ملاحظه در آسایش و آرامش، ارتقاء سطح خدمات حمایتی و توانبخشی افراد معلول، قانون جامع حمایت از حقوق معلولان مصوب سال ۱۳۸۳ نتوانسته است انتظارات و توقعات میلیون‏ها نفر از شهروندان دارای معلولیت را برآورده کند.

جزییات + کاهش ساعت کاری معلولان و سرپرستان دارای فرزند معلول

تکلیف تمامی دستگاه ها جهت مناسب سازی فضای تحرک و تردد معلولان

جریمه نقدی و انفصال از خدمات دولتی و مقام در انتظار متخلفان

وی با اشاره به بحث تردد و دسترس پذیر کردن مکان های عمومی شهر و تحرک معلولان، گفت: منظور از دسترس پذیری اقداماتی است که با نشانه ایجاد محیط بدون مانع جهت همکاری افراد معلول در همه حوزه‏ های زندگی و فراهم آوردن وقت برابر جهت آنها در برخورداری از امکانات زندگی اجتماعی، همانند سایر افراد، انجام می ‏شود. این دسترسی ها مشمول بر سیستم حمل و نقل، محیط فیزیکی، اطلاعات، آموزش و پرورش، تکنولوژی، اشتغال، منابع مناسب ارتباطی و رسانه‏ ها هستند. در لایحه مصوب تازه و در صورت ابلاغ آن، همه دستگاه ها مکلف شدند که معابر و خصوصا مکان هایی که متعلق به معلولان است را مناسب سازی کنند و فضا را جهت تحرک و تردد معلولان آماده کنند.

رئیس شرکت بهزیستی کشور با اشاره به تصویب کلیات و شرح لایحه حمایت از حقوق معلولان در مجلس، به تشریح مهمترین شرح آن پرداخت. 

رئیس شرکت بهزیستی کشور با اشاره به اینکه بر اساس لایحه مصوب در مجلس شهرداری ها و دهیاری ها نیز مکلف می شوند در صدور پروانه و آخر کار ساختمان ها موارد مذکور (مناسب سازی) را رعایت کنند اظهار کرد: شهرداران و رؤسای نظام مهندسی، مسئول اجرا و نظارت بر حسن اجرای این ماده بوده و متخلفان به مجازات تعزیری جزای نقدی درجه ۵ تا ۸ مندرج در ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲، به انفصال موقت یا دائم از خدمات عمومی، تنزل مقام و یا محرومیت از انتصاب به پست‏های حساس و مدیریتی و یا اخراج از نهاد یا شرکت متبوع محکوم می‏ شوند. جهت این کار شورای عالی مناسب سازی که ریاست آن بر عهده وزیر کشور است و دبیری آن نیز بر عهده شرکت بهزیستی کشور قرار داده شده است و این شورا مسئولیت نظارت و برنامه ریزی را به عهده گرفته است.

استفاده از سامانه های حمل و نقل ریلی و اتوبوسرانی درون شهری جهت معلولان شدید رایگان می شود

بلیط هواپیما همچنان نیم قیمت شد

بندپی همچنین با اشاره به آینده نگری استفاده افراد دارای معلولیت‏های شدید از سامانه‏ های حمل و نقل ریلی و اتوبوس‏رانی درون شهری دولتی و عمومی به صورت رایگان و استفاده این افراد از سامانه ‏های برون‏شهری ریلی، هوایی و دریایی دولتی و عمومی غیردولتی به شکل نیم بهاء، تصریح کرد: با اجرایی شدن قانون تازه حمایت از حقوق معلولان، شهرداری‏ ها مکلفند جهت امکان تردد افراد دارای معلولیت‏های شدید، سامانه های حمل و نقل خاص افراد دارای معلولیت را با تجهیز ناوگان خودروهای مناسب ‏سازی شده است ایجاد کنند. دولت مکلف است در تشکیل این سامانه‏ ها به شهرداری‏های فاقد اعتبارات لازم، کمک کند. اجرایی شدن این ماده مستلزم آئین نامه ای است که بر اساس آن توافق بین دستگاه های اجرایی صورت بگیرد. اجرایی شدن این ماده در دستگاه های دولتی مانعی ندارد ولی مورد نیاز است تا با دستگاه های شخصی در قالب یک تفاهم نامه این کار انجام شود.

جزییات + کاهش ساعت کاری معلولان و سرپرستان دارای فرزند معلول

ارائه خدمات توان بخشی به وسیله بیمه سلامت

رئیس شرکت بهزیستی کشور در ادامه با بیان اینکه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز در صورت اجرای قانون مذکور مکلف است پوشش بیمه سلامت افراد دارای معلولیت تحت پوشش شرکت را به گونه ای تأمین نماید که علاوه بر تأمین خدمات درمانی مورد نیاز این افراد، خدمات توانبخشی جسمی و روانی افراد دارای معلولیت را پوشش دهد افزود: همچنین این شرکت مکلف است با نشانه حمایت از نگهداری و مواظبت افراد دارای معلولیت شدید و خیلی شدید نیازمند و افراد دچار معلولیت‏های چندگانه نیازمند در خانواده، بعد از ارائه خدمات آموزشی و مشاوره‏ ای به خانواده ‏ها نسبت به پرداخت حق پرستاری یا مددکاری به سرپرست، همسر یا قیم این افراد اقدام نماید و یا خدمات مراقبتی و نگهداری از افراد دارای معلولیت را از طریق مراکز وابسته به خود یا حمایت از مراکز بخش غیردولتی (خصوصی، تعاونی، خیریه و تشکل های مردم نهاد) ارائه کند.

استفاده رایگان افراد معلول از خدمات ورزشی و آموزش عالی دولتی

رئیس شرکت بهزیستی کشور با اشاره به تصویب کلیات و شرح لایحه حمایت از حقوق معلولان در مجلس، به تشریح مهمترین شرح آن پرداخت. 

بندپی در ادامه با اشاره به آینده نگری استفاده رایگان افراد دارای معلولیت از مراکز، تأسیسات و خدمات ورزشی دستگاه های دولتی و شهرداری ‏های کشور در صورت ابلاغ قانون حمایت از معلولان گفت: افراد معلول نیازمند واجد شرایط در سنین متفاوت می‏ توانند با معرفی شرکت از آموزش عالی رایگان در واحدهای آموزشی تابعه وزارت‏خانه‏ های آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دیگر دستگاه‏های دولتی و نیز دانشگاه آزاد اسلامی و سایر مراکز آموزش عالی دولتی و غیردولتی بهره مند شوند.

اختصاص سهمیه ۳۰ درصدی اشتغال معلولان در مشاغل دفتری

استخدام ۳ درصدی معلولان در شرکت های دولتی

جزییات + کاهش ساعت کاری معلولان و سرپرستان دارای فرزند معلول

وی با اشاره به اینکه دولت مکلف است جهت ایجاد فرصت‏ های شغلی جهت افراد دارای معلولیت تسهیلات فراهم کند، ادامه داد: بسته های جامع حمایتی در خصوص اشتغال معلولان آینده نگری شده است هست. جهت مثال مقرر شده است تا حداقل ۳۰ درصد از پستهای سازمانی تلفنچی ( اپراتورتلفن) دستگاهها، شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی به افراد نابینا و کم بینا و افراد دارای معلولیت جسمی، حرکتی تخصیص داده شده است یابد. همچنین حداقل ۳۰ درصد از پستهای سازمانی متصدی دفتری و ماشین نویسی دستگاهها، شرکتها و نهادهای عمومی به افراد دارای معلولیت جسمی، حرکتی تعلق بگیرد.

رئیس شرکت بهزیستی کشور با اشاره به اهمیت ارتقای کارآیی معلولان و آینده نگری شدن چند ماده در این خصوص افزود: بدهید ترتیب کارفرمایانی که در مراکز کسب و کار خود، افراد دارای معلولیت جویای کار را در اجرای ماده ۱۱ این قانون استخدام نمایند، از پرداخت حق بیمه سهم کارفرمایی در قبال افراد دارای معلولیت جذب شده است معافند. هم‏چنین معلولانی که به صورت خوداشتغالی یا در کارگاه‏ های اشتغال خانگی و یا از طریق مراکز پشتیبانی شغلی مشغول به کارند از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما یا خویش‏ فرما معاف می‏ شوند.

حق بیمه سهم کارفرمایی یا خویش فرمایی مذکور در قانون بودجه سنواتی پیش‏ بینی و ذیل اعتبارات شرکت پرداخت خواهد شد. در قانون حمایت از حقوق معلولان آینده نگری شده است تا افرادی که دارای ۵۰ درصد معلولیت هستند در صورت اشتغال در یک بنگاه اقتصادی این میزان به وسیله دولت به گونه ای جبران شود تا جهت کارفرمایان انگیزه کافی در خصوص بکارگیری این افراد شکل گیرد.

وی در ادامه تصریح کرد: وزارتخانه ها، سازمانها، مؤسسات دولتی، شرکتها و نهادهای عمومی و انقلابی نیز در این صورت مکلفند ۳ درصد از مجوزهای استخدامی خود را به افراد دارای معلولیت تخصیص داده شده است دهند. شرکت امور اداری و استخدامی کشور هم موظف است نسبت به تخصیص این سهمیه استخدامی جهت افراد دارای معلولیت اقدام و بر رعایت آن نظارت کند. همچنین خود مدیر دستگاه مربوطه نیز مشمول مجازات عمومی که در قانون آینده نگری شده است است خواهد شد.

تسهیلات ارزان قیمت مسکن جهت زوج های معلول و خانواده های دارای چند معلول

بندپی با اشاره به مواد مربوط به تامین مسکن معلولان که در لایحه تازه حمایت از حقوق معلولان در مجلس تصویب شده است است اظهار کرد: براساس این قانون وزارت راه و شهرسازی و سایر دستگاه های مرتبط مکلفند متناسب با ارایه تسهیلات ارزان قیمت و سایر کارها حمایتی از سازندگان واحدهای مسکونی به عنوان نمونه انبوه ‏سازان، تعاونی ها و بخش خصوصی، حداقل ۱۰ درصد واحدهای مسکونی با کیفیت و مناسب‏ سازی شده است به افراد معلول فاقد مسکن، با اولویت زوج ‏های دارای معلولیت و خانواده‏ های دارای چند معلول، به صورت ارزان ‏قیمت تخصیص داده شده است دهند.

رئیس شرکت بهزیستی در ادامه افزود: شرکت ملی زمین و مسکن نیز مکلف است زمین مورد نیاز احداث واحدهای مسکونی افراد دارای معلولیت فاقد مسکن را با دسترسی مناسب به صورت اجاره بلندمدت ۹۹ ساله تأمین و جهت یکبار در اختیار افراد مذکور و یا تعاونی‏ ها و مؤسسات خیریه‏ مسکن‏ ساز مورد تأیید سازمان، قرار دهد. همچنین افراد معلول از پرداخت هزینه‏ های صدور پروانه ساختمانی، آماده‏ سازی زمین، عوارض نوسازی و هم‏چنین حق انشعابات آب، برق، گاز و دفع فاضلاب منطبق با الگوی مسکن مصوب معاف هستند.

پرداخت حداقل دستمزد جهت معلولان شدید و خیلی شدید

کاهش ساعت کار روزانه شاغلین دارای معلول در خانه

ساعت کاری معلولان ۱۰ ساعت در هفته کم کردن می یابد

رئیس شرکت بهزیستی کشور در ادامه مهمترین بخش از لایحه مصوب حمایت از معلولان را پرداخت حداقل دستمزد جهت معلولان شدید و خیلی شدید دانست و اظهار کرد: دولت مکلف است کمک هزینه معیشت افراد دارای معلولیت بسیار شدید و یا شدید فاقد شغل و درآمد را به میزان حداقل دستمزد هر سال تعیین و اعتبارات مورد نیاز را در قوانین بودجه هر سال را آینده نگری کند. همچینین بانوان کارمند دارای همسر یا فرزند معلول به شرط نگهداری فرد معلول در منزل درصورت تأیید شرکت از تسهیلات مقرر در قانون خدمت نیمه‏ وقت بانوان ( مصوب سال ۱۳۶۲) و اصلاحات بعدی آن با استفاده از حقوق و مزایای کامل بهره‏ مند خواهند شد.

بندپی در ادامه تاکید کرد: کارمندان مرد دارای همسر معلول یا دارای فرزند معلول تحت سرپرستی و فاقد مادر به شرط نگهداری فرد دارای معلولیت در منزل در صورت تأیید شرکت با یک چهارم کسر ساعات کار هفتگی، از حقوق و مزایای کامل استفاده خواهد کرد.

بندپی با بیان اینکه به پرستاران معلولانی که زمین گیر هستند نیز حق پرستاری پرداخت خواهد شد، توضیح داد: در گذشته به افراد مبتلا به ضایعات نخاعی حق پرستاری پرداخت می شد ولی این امکان جهت معلولان و بیماران مزمن روانی وجود نداشت که در قانون حمایت از حقوق معلولان تازه آینده نگری شده است است.

رئیس شرکت بهزیستی کشور با اشاره به بازنشستگی پیش از موعد و ارفاق در نظر گرفته شده است جهت معلولان با اجرای قانون تازه تصریح کرد: بر اساس این ماده به طور میانگین ۱۰ ساعت از کار معلولان در هفته کم کردن پیدا کرده و از ۴۴ ساعت به ۳۴ ساعت رسیده هست. دستگاه ‏های مشمول مکلفند ساعات کار روزانه شاغلین دارای معلولیت‏های شدید و خیلی شدید را حداکثر دو ساعت کم کردن دهند.

اختصاص ۵ ساعت از برنامه های صدا و سیما به صورت رایگان به معلولان

وی با اشاره به آینده نگری کارها فرهنگی و آگاهی های عمومی اظهار کرد: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، شرکت تبلیغات اسلامی، شرکت صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، شهرداری‏ها و سایر شرکت ‏ها و نهادهای دارنده سالن‏ های نمایش فیلم، مکلفند بدون اخذ هزینه، امکان نمایش تیزرهای آموزشی مورد تأیید شرکت در خصوص حقوق افراد دارای معلولیت و چگونگی تعامل با این افراد را فراهم آورند.

رئیس شرکت بهزیستی کشور با بیان اینکه شرکت صدا و سیمای جمهوری اسلامی کشور عزیزمان ایران مکلف است حداقل پنج ساعت از برنامه های خود را در هفته به صورت رایگان در وقت ‏های مناسب به برنامه های شرکت و تشکل‏ های مردم نهاد حامی افراد دارای معلولیت به منظور آشنایی مردم با حقوق، توانمندی‏ ها و پرسشها این افراد تخصیص داده شده است دهد تصریح کرد: این شرکت همچنین مکلف است نسبت به زیرنویسی فیلم‏ ها و برنامه ‏های شبکه‏ های متفاوت سیما، از رابط ناشنوایان و نیز پخش توصیف شنیداری فیلم‏ها جهت افراد نابینا (براساس ضوابط فنی و متناسب با امکانات) استفاده کند.

وی مهمترین شاخصه قانون حمایت از حقوق معلولان را تشکیل شورای عالی معلولان کشور بیان کرد و گفت: ریاست این شورا بر عهده معاون اول مدیر جمهور و حضور دیگر معاونین ذیربط در این حوزه هست. همچنین نمایندگانی از پنج تشکل مردم نهاد، جامعه معلولین، جسمی، حرکتی، ذهنی، روانی، نابینایان و ناشنوایان نیز در شورای عالی معلولین حضور دارند تا بتوانند تصمیمات اتخاذ شده است در این شورا را مورد نظارت و ارزیابی قرار دهند.

بندپی با اشاره به در نظر گرفته شدن نظارت مالی در این شورا اظهار کرد: این نظارت هر ساله به لحاظ اعتباری و مالی جهت آنچه در قانون بودجه سنواتی لحاظ شده است است آینده نگری شده است و آنچه در قانون بودجه سنواتی آمده را در خصوص حمایت های منابع مالی جهت این حوزه مورد ارزیابی قرار می دهد.

واژه های کلیدی: قانون | معلول | دستگاه | معلولیت | افراد معلول | افراد نابینا | اخبار اجتماعی

دانلود

نویسنده : blogzz