بلاگز

گت بلاگز چهره های سینمایی حرف های السا فیروزآذر راجع به خیانت نامزدش

نامزدم را به یک علت موجه کنار گذاشتم. در آن سن و سال او را آزمایش کردم، آنهم سر بلند بیرون نیامد.

حرف های السا فیروزآذر راجع به خیانت نامزدش

نامزدم را به یک علت موجه کنار گذاشتم. در آن سن و سال او را آزمایش کردم، آنهم سر بلند بیرون نیامد.

گفت و گو با السا فیروز آذر

السا فیروز آذر بازیگر سینما در مورد یکی از علل ازدواج نکردنش در گفتگویی با یکی از شبکه های اینترنتی می‌گوید به دانشگاه رفتم و جهانم عوض شد. به مادر گفتم که می خواهم ازدواج کنم، مثلا عاشق و معشوق بودیم. مادرهم به من گفت برو دانشگاه اگر همچنان همین حرف را می زدی ازدواج کن. فیروز آذر در ادامه اشاره می کند: یکسال خرده ای قبل از دانشگاه رفتن رابطه داشتیم. مادر به من گفت برو دانشگاه اگر همچنان اوکی بودی من حرف ندارم.

عبارات مهم : دانشگاه – ازدواج
فیروز آذر در ادامه می‌گوید وقتی دانشگاه رفتم تمام نحوه فکرهایم عوض شد. آدم دیگری شدم. نمی دانم خیلی سرکش شدم . اصلا زندگیمو عوض کردم . من تا قبل از دانشگاه کتاب نمی خواندم و شروع کردم کتاب خواندن. توی آن سن صادق هدایت و مولانا خواندن و تجربه کسب کردم. آدم اصولا نترسی بودم و تجربه کردن را دوست داشتم.

وی در مورد ازدواج نکردن با نامزدش اشاره می‌کند:
نامزدم را به یک علت موجه کنار گذاشتم. در آن سن و سال او را آزمایش کردم، آنهم سر بلند بیرون نیامد. من بسیار آدم حساسی هستم و روزی که این اتفاق افتاد با خودم گفتم من دیگر نمی گذارم این اتفاق بیفتد. هرگز و هرگز و هرگز. وی اشاره می کند نامزدم به من خیانت کرد و من خودم بسترش را چیدم، به عنوان نمونه از طریق آدمی او را امتحان کردم که بعدها فهمیدم این چه کاری است.

حرف های السا فیروزآذر راجع به خیانت نامزدش

گردآوری: گروه فرهنگ و هنر سیمرغ
seemorgh.com/culture
منبع: mashreghnews.ir

نامزدم را به یک علت موجه کنار گذاشتم. در آن سن و سال او را آزمایش کردم، آنهم سر بلند بیرون نیامد.

واژه های کلیدی: دانشگاه | ازدواج | فرهنگ | خواندن | آزمایش | فرهنگ و هنر | سینما | چهره های سینمایی

نویسنده : ناشناس