بلاگز

گت بلاگز اخبار اجتماعی موج مهاجرت از پایتخت کشور عزیزمان ایران شروع شد!

ایران | زلزله | زندان | مهاجرت | اخبار اجتماعی

موج مهاجرت از پایتخت کشور عزیزمان ایران شروع شد!

موج مهاجرت از پایتخت کشور عزیزمان ایران شروع شد!

عبارات مهم : ایران

زلزله پایتخت کشور عزیزمان ایران و اوضاع زندان ها، سوژه ستون طنز امروز شهروند شده است است.

واژه های کلیدی: ایران | زلزله | زندان | مهاجرت | اخبار اجتماعی

دانلود

نویسنده : blogzz