بلاگز

گت بلاگز اخبار اقتصادی و بازرگانی نمی‌شود بودجه نهادهای خاص را قطع کرد / معاون پارلمانی وزیر فرهنگ

معاون پارلمانی وزیر فرهنگ اعتقاد است حالا که کمیسیون تلفیق، بودجه نهادهای خاص را از بین بردن کرده، باید بودجه آن‌ها را ذیل ردیف یک دستگاه فرهنگی تعریف کند؛ لیکن

نمی‌شود بودجه نهادهای خاص را قطع کرد / معاون پارلمانی وزیر فرهنگ

معاون پارلمانی وزیر فرهنگ: نمی شود بودجه نهادهای خاص را قطع کرد

عبارات مهم : فرهنگ

معاون پارلمانی وزیر فرهنگ اعتقاد است حالا که کمیسیون تلفیق، بودجه نهادهای خاص را از بین بردن کرده، باید بودجه آن ها را ذیل ردیف یک دستگاه فرهنگی تعریف کند؛ لیکن نمی شود آنها را بدون اعتبارات رها کرد.

هادی حسینی در گفت وگو با منزل ملت با اشاره به قطع بودجه نهادهای خاص در کمیسیون تلفیق برنامه بودجه سال ۹۷، گفت: دولت محل بودجه دهی و نظارت بر نهادهای فرهنگی ذیل جدول شماره ۱۷ را در لایحه بودجه سال ۹۷، میان “وزارتخانه فرهنگ و ارشاد اسلامی” و “سازمان تبلیغات” تقسیم کرد تا اولا از این طریق بودجه مورد نیاز به نهادهای فوق تعلق بگیرد و ثانیا نظارت بر این دستگاه ها نیز بر عهده وزارت فرهنگ و شرکت تبلیغات باشد ولی اگر کمیسیون تلفیق مجلس بودجه این نهادها را به طور کلی از بین بردن کرده است باید در هر صورت به نحوه دیگری جهت آن ها ردیف بودجه در نظر بگیرد.

نمی‌شود بودجه نهادهای خاص را قطع کرد / معاون پارلمانی وزیر فرهنگ

وی ادامه داد: مجلس باید در نهایت جهت این دستگاه ها محل بودجه و نظارت تعیین کند؛ درواقع حالا که تلفیق بودجه این نهادها را به طور کل از بین بردن کرده یا باید جهت آن ها بودجه ای در نظر بگیرد یا بودجه آن ها را ذیل ردیف یک دستگاه فرهنگی قرار دهد لیکن نمی شود آنها را بدون اعتبارات رها کرد.

معاون پارلمانی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی یادآور شد: پیش از این تصمیم مجلس، دولت در بودجه سال ۹۷ جدول شماره ۱۷ را که براساس آن به نهادهای خاص و موسسات غیردولتی کمک می کرد، از بین بردن کرد؛ ولی بودجه آن ها را در زیرفصل های “وزارتخانه فرهنگ” و “سازمان تبلیغات” قرار داد که براساس آن پیش از این حدود ۲۰۰ میلیارد تومان جهت کمک به این نهادها در بودجه های سالیانه در نظر گرفته شده است است.

معاون پارلمانی وزیر فرهنگ اعتقاد است حالا که کمیسیون تلفیق، بودجه نهادهای خاص را از بین بردن کرده، باید بودجه آن‌ها را ذیل ردیف یک دستگاه فرهنگی تعریف کند؛ لیکن

به گزارش منزل ملت، براساس بررسی هایی صورت گرفته در کمیسیون تلفیق بودجه سال آینده نمایندگان کمک به نهادهای خاص و موسسات غیردولتی فرهنگی و آموزشی در شرایط کنونی که حاکم بر بودجه است به صلاح ندانستند لذا با پیشنهاد نمایندگان و تصویب کمیسیون تلفیق این بودجه از بین بردن شد.

واژه های کلیدی: فرهنگ | دستگاه | کمیسیون | لایحه بودجه | اخبار اقتصادی و بازرگانی

دانلود

نویسنده : blogzz