بلاگز

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی بهتر بود کمیسیون امنیت ملی در رابطه با لایحه FATF گزارشی تهیه می‌کرد / مطهری

نایب رییس مجلس گفت: بهتر بود کمیسیون امنیت ملی در لایحه مقابله با تامین مالی تروریسم (FATF) گزارشی تهیه می‌کرد و حتی اگر نظر منفی داشت گزارش منفی ارائه می‌داد.

بهتر بود کمیسیون امنیت ملی در رابطه با لایحه FATF گزارشی تهیه می‌کرد / مطهری

مطهری: بهتر بود کمیسیون امنیت ملی در رابطه با لایحه FATF گزارشی تهیه می کرد

عبارات مهم : امنیت

نایب رییس مجلس گفت: بهتر بود کمیسیون امنیت ملی در لایحه مقابله با تامین مالی تروریسم (FATF) گزارشی تهیه می کرد و حتی اگر نظر منفی داشت گزارش منفی ارائه می داد.

به گزارش ایسنا، علی مطهری که ریاست جلسه علنی را بر عهده داشت، در پاسخ به تذکر مصطفی کواکبیان نماینده مردم پایتخت کشور عزیزمان ایران در مجلس، بیان کرد: بهتر بود کمیسیون امنیت ملی در رابطه با لایحه مقابله با تامین مالی تروریسم گزارشی تهیه می کرد و اگر نظر کمیسیون منفی نیز بود گزارش رد می داد ولی سخنگوی کمیسیون نیز می تواند تهیه نشدن گزارش را نیز در جلسه علنی گزارش کند و مسئله آیین نامه ای ندارد و می تواند بگوید که ما در کمیسیون به جایی رسیده ایم که بگوییم گزارشی تهیه نشده هست، خلاف آیین نامه اقدامی انجام نشده است.

به گزارش ایسنا، مصطفی کواکبیان که در تذکری با استناد به ماده ۷۹ در آخر جلسه علنی امروز در رابطه با لایحه مقابله با تامین مالی تروریسم، بیان کرد: در صحن علنی کمیسیون این لایحه مطرح نشد و هیات رییسه شخصا تصمیم گرفتند ما جوابی تهیه نمی کنیم، هم می درخواست کردند با دولتمردان هماهنگ باشند و هم اعتقادات خود را زیر پا نگذارند.

بهتر بود کمیسیون امنیت ملی در رابطه با لایحه FATF گزارشی تهیه می‌کرد / مطهری

این عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس در ادامه گفت: بنده به رییس مجلس اعتراض دارم، آیا زمانی که کمیسیون گزارشی تهیه نکرده است سخنگوی کمیسیون باید بیاید و بگوید گزارشی تهیه نشده هست. خود رییس می تواند بگوید که گزارشی داده نشده هست، آقای سخنگو نباید جانبداری کند. ایشان می گویند این لایحه استعماری هست. از کی پیوستن به کنواسیون های بین المللی استعماری تلقی می شود؟ ایشان موضع گیری داشت و موضع گیری ایشان بیانگر موضع گیری تمام اعضای کمیسیون هست. رییس مجلس نباید به ایشان اجازه صحبت کردن می دادند.

وی در ادامه گفت: زمانی که دو نفر در مخالفت و موافقت با این لایحه صحبت کردند نیز تخلفی دیگر انجام شد. یکی از افراد که معلوم نبود که مخالف است یا موافق هست. دادن وقت دو هفته ای جهت بررسی این لایحه خلاف آیین نامه هست، کمیسیون باید همین هفته جلسه بگذارد و این لایحه را بررسی کند.

نایب رییس مجلس گفت: بهتر بود کمیسیون امنیت ملی در لایحه مقابله با تامین مالی تروریسم (FATF) گزارشی تهیه می‌کرد و حتی اگر نظر منفی داشت گزارش منفی ارائه می‌داد.

به گزارش ایسنا، سیدحسین نقوی حسینی در تذکری بیان کرد: عنوان لایحه در صحن علنی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مطرح شد و صورت جلسه جلسات نیز موجود هست. دوستان تذکرات و اخطارهای قانون اساسی دادند و لایحه از دستور کار کمیسیون خارج شد. بنده نیز همین را گزارش دادم و نظرات خود را مطرح نکردم. بنده بیان کردم که این لایحه در دستور کمیسیون قرار داده شد و در کمیسیون، اخطار و تذکر داده شد و از دستور خارج شد. در هیات رییسه نیز اینگونه تصمیم گیری شد.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس در ادامه گفت: آنگونه که ادعا شد که در صحن کمیسیون این عنوان مطرح نشده هست، درست نیست و صورت جلسات کمیسیون موجود است.

به گزارش ایسنا، مطهری که ریاست جلسه را بر عهده داشت در پاسخ به تذکر وی، بیان کرد: این ابهام تقصیر شما بود آیا که در ابتدای بحث لایحه را استعماری خواندید و این یک نظر شخصی بود ولی در کل کاری خلاف آیین نامه انجام نشد.

بهتر بود کمیسیون امنیت ملی در رابطه با لایحه FATF گزارشی تهیه می‌کرد / مطهری

واژه های کلیدی: امنیت | کمیسیون | اخبار سیاسی و اجتماعی

دانلود

نویسنده : blogzz