بلاگز

گت بلاگز اخبار حوادث قسم می خورم شوهرم را نکشته ام

پرونده زن جوانی که به اتهام قتل شوهرش، به قصاص محکوم شده است است با درخواست اعاده دادرسی بار دیگربه دادسرای جنایی پایتخت کشور عزیزمان ایران بازگردانده شد.

قسم می خورم شوهرم را نکشته ام

عبارات مهم : ایران

پرونده زن جوانی که به اتهام قتل شوهرش، به قصاص محکوم شده است است با درخواست اعاده دادرسی بار دیگربه دادسرای جنایی پایتخت کشور عزیزمان ایران بازگردانده شد.

به گزارش کشور عزیزمان ایران آنلاین ؛ دراین واقعه مرموز که سحرگاه دوم فروردین سال ۹۴ رخ داد، مرد جوانی که بر اثر اصابت چاقو به سینه اش دچارخونریزی شدید شده است بود به بیمارستان صفائیان پایتخت کشور عزیزمان ایران انتقال یافت ولی با ادامه خونریزی جان سپرد.

نرگس همسر این مرد در نخستین بازجویی به کارآگاهان گفت: من و شوهرم بر سر آمدن یک میهمان که از اقوام خودش بود با هم درگیر شدیم و او درحالی که بشدت عصبانی بود با چاقو به من حمله کرد ولی در یک لحظه چاقو از دستش روی زمین افتاد و من چاقو را پنهان کردم.

قسم می خورم شوهرم را نکشته ام

شوهرم که به دنبال چاقو بود با خشم به آشپزخانه رفت و چاقوی دیگری برداشت وناگهان ضربه ای به سینه خودش زد. درحالی که من تصورش را هم نمی کردم که تصمیم به خودزنی داشته باشد. بعد از آن با صدای بلند جیغ زدم و به سمت منزل همسایه دویدم تا از آنها کمک بگیریم. زن همسایه هم به اورژانس زنگ زد و با آمدن اورژانس بلافاصله شوهرم را به بیمارستان صفائیان انتقال یافته کردیم ولی ۱۰ دقیقه بعد اعلام کردند شوهرم فوت شده است است.

نرگس که بعد ازمرگ شوهرش محاکمه و به قصاص محکوم شده است بود، چندی قبل با ارسال نامه ای به دادگاه اعلام کرده بود مدرکی دارد که ثابت می کند شوهرش خودزنی کرده و او بیگناه است.به همین خاطراو دیروز از زندان به شعبه چهارم دادگاه کیفری استان پایتخت کشور عزیزمان ایران انتقال یافته شد و جهت دومین بار پای میز محاکمه ایستاد.

پرونده زن جوانی که به اتهام قتل شوهرش، به قصاص محکوم شده است است با درخواست اعاده دادرسی بار دیگربه دادسرای جنایی پایتخت کشور عزیزمان ایران بازگردانده شد.

در این دادگاه ابتدا اولیای دم (مادر و برادر مقتول) از قضات جهت عروس ارزش درخواست اعدام کردند و سپس نرگس – ۳۴ ساله – در برابر قضات دادگاه ایستاد به سؤال های قاضی عبداللهی پاسخ داد.

متهم گفت:حدود ساعت ۹ صبح روزحادثه تازه از خواب بیدار شده است بودیم که خواهرشوهرم تماس گرفت و خبر داد به اتفاق برادرش و دیگر اعضای خانواده ارزش به منزل ما می آیند. ولی از آنجا که قرار بود به مسافرت برویم و خرید آنچنانی هم نکرده بودم از شوهرم خواستم که مقداری گوشت و میوه بخرد. ولی هنگامی که متوجه شد برادرش هم قرار است به منزل ما بیاید عصبانی شد و از من خواست که با آنها تماس بگیرم و عذرخواهی کنم. سر همین عنوان هم با هم درگیر شدیم. سپس شوهرم به آشپزخانه رفت و یک چاقوی دسته سیاه برداشت و به سمت من حمله کرد. ولی چاقو از دستش افتاد و درحالی که تلاش می کرد با دستانش خفه ام کند به زور از زیر دست هایش بیرون آمدم. بعد رفت به آشپزخانه دوباره چاقوی دیگری برداشت و نمی دانم چه شد که دیدم او در اثر ضربه چاقو، خون آلود نقش زمین شده است است.

آقای قاضی باور کنید همسرم خودزنی کرده هست. باور کنید من همسرم را دوست داشتم و نمی دانستم که او قصد خودزنی دارد. در آخر محاکمه قاضی عبداللهی مدیر شعبه چهارم دادگاه کیفری استان پایتخت کشور عزیزمان ایران به اتفاق مستشاران دادگاه جهت صدور رأی وارد شور شدند و باتوجه به مدارک موجود، پرونده زن جوان را جهت تحقیقات زیاد به دادسرا فرستادند تا بعد ازبررسی های نهایی راجع به اش تصمیم گیری شود.

قسم می خورم شوهرم را نکشته ام

ش

واژه های کلیدی: ایران | دادگاه | آشپزخانه | اخبار حوادث

دانلود

نویسنده : blogzz