بلاگز

گت بلاگز چند رسانه ای بغض جهانگیری در برنامه انتخاباتی/ فیلم

اسحاق جهانگیری در برنامه بادوربین هنگامی که از سختی‌های وقت زنگ جهت مردم سخن می‌گفت بغضش ترکید.

بغض جهانگیری در برنامه انتخاباتی/ فیلم

اسحاق جهانگیری در برنامه بادوربین هنگامی که از سختی‌های وقت زنگ جهت مردم سخن می‌گفت بغضش ترکید.

بغض اسحاق جهانگیری ترکید

اسحاق جهانگیری در برنامه بادوربین هنگامی که از سختی‌های وقت زنگ جهت مردم سخن می‌گفت بغضش ترکید و جمله هایی را با بغض از آن ایام بیان کرد.او گفت: آن وقت جنگ بود برنامه جهت اداره کشورداشتن سخت بود گاهی ۷ میلیارد دلار درآمد کلی کشور بود باید دست مریزاد گفت به آنها که آن وقت کشور را اداره کردند ۴ میلیارد جهت تقویت بنیه دفاعی بود با دو میلیارد دلار کشور را اداره می‌کردیم جایی ۱۲۰ میلیارد دلار داشتیم در یکسال.

جهانگیری تاکید کرد: همان وقت مشاور مالی یکی از قسمت‌های جنگ بودم واقعا روزهای سخت و دشواری بود اداره کشور سخت بود ولی خوب اداره شد دوره سازندگی رسید منابع اداره کشور جهت ویرانی‌های کشور کجا بود چند استان کشور ویران شده است بود بعضی در استان‌های دیگر مستقر شده است بودند زیر بناهای کشور تخریب شد برنامه سازندگی تدوین شد.

بغض جهانگیری در برنامه انتخاباتی/ فیلم

عبارات مهم : اداره
منبع: فرارو

اسحاق جهانگیری در برنامه بادوربین هنگامی که از سختی‌های وقت زنگ جهت مردم سخن می‌گفت بغضش ترکید.

واژه های کلیدی: اداره | برنامه | جهانگیری | خبر | چند رسانه ای |

دانلود

نویسنده : blogzz