بلاگز

گت بلاگز اخبار ورزشی و نتایج مسابقات اساسنامه فدراسیون فوتبال کی به تصویب فیفا رسیده است؟ / علی کریمی

علی کریمی در تازه ترین انتقادش از فدراسیون فوتبال صفحه ی اول اساسنامه را باگذاری کرده است و پرسیده است این اساسنامه کی به تصویب فیفا رسیده است.

اساسنامه فدراسیون فوتبال کی به تصویب فیفا رسیده است؟ / علی کریمی

علی کریمی: اساسنامه فدراسیون فوتبال کی به تصویب فیفا رسیده است؟

عبارات مهم : فوتبال

علی کریمی در تازه ترین انتقادش از فدراسیون فوتبال صفحه ی اول اساسنامه را باگذاری کرده است و پرسیده است این اساسنامه کی به تصویب فیفا رسیده است.

به گزارش خبر ورزشی، محمد رضا ساکت در مناظره دیشب گفته بود تصویبیه فیفا را روی سایت خروجی فدراسیون فوتبال قرار می دهد که این اتفاق تاکنون رخ نداده است.

اساسنامه فدراسیون فوتبال کی به تصویب فیفا رسیده است؟ / علی کریمی

واژه های کلیدی: فوتبال | خبر ورزشی | علی کریمی | اخبار ورزشی و نتیجه های مسابقات

اساسنامه فدراسیون فوتبال کی به تصویب فیفا رسیده است؟ / علی کریمی

اساسنامه فدراسیون فوتبال کی به تصویب فیفا رسیده است؟ / علی کریمی

دانلود

نویسنده : blogzz