بلاگز

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی اعتراضات زمینه های مختلفی دارد/ جامعه ما با بحران های متفاوتی روبرو است ، عبدالله ناصری

یک روز بعد از تجمع مشهد، اسحاق جهانگیری معاون اول مدیر جمهور پرسشها اقتصادی را بهانه دانست و گفت در پشت پرده پرسشها دیگری مطرح هست. کسانی که بانی بعضی کارها علی

اعتراضات زمینه های مختلفی دارد/ جامعه ما با بحران های متفاوتی روبرو است ، عبدالله ناصری

عبدالله ناصری: اعتراضات زمینه های مختلفی دارد/ جامعه ما با بحران های متفاوتی روبرو است

عبارات مهم : حوادث

یک روز بعد از تجمع مشهد، اسحاق جهانگیری معاون اول مدیر جمهور پرسشها اقتصادی را بهانه دانست و گفت در پشت پرده پرسشها دیگری مطرح هست. کسانی که بانی بعضی کارها علیه دولت شده است اند، بدانند دود کارها آنها به چشم خودشان می رود. هنگامی که حرکت سیاسی در خیابان شروع می شود، دیگران بر آن سوار می شوند و کسانی که آن حرکت را شروع کردند، آخر دهنده آن نیستند.

اعتراضات زمینه های مختلفی دارد/ جامعه ما با بحران های متفاوتی روبرو است ، عبدالله ناصری

چنین اظهاری بی تصویر العمل و انتقاد نبود. مخاطب چنین سخنانی از سوی این مقام دولت گروه های مخالفی هستند که به زعم هواداران سیاسی دولت تلاش می کنند از هر موضوعی جهت حمله به دولت استفاده کنند. ولی در این میان صورت مساله ای وجود دارد که نمی توان آن را پاک کرد. قطعا به آسانی نمی توان همه کسانی که به انتقاد از سیاست های اقتصادی دولت می پردازند را مخالف سیاسی خواند. در تجمعات هم نه تنها شعارهایی علیه هردو جریان سیاسی سر داده شده است هست، بلکه در مواردی هم مخاطب بعضی شعارها حاکمیت بوده اند. حتی اگر با نگاه توطئه بخواهیم به ماجرا نگاه کنیم و بگوییم این مخالفان سیاسی دولت بوده اند که با سر دادن شعارهای رادیکال جهت تنگ کردن عرصه به خیابان ها آمده بودند، پرونده های مفاسد اقتصادی، سپرده گذاران بعضی موسسات مالی و … را نمی توان دسیسه گروه ها دانست. ولی به راستی راه مواجهه با معترضین واقعی چیست؟

در این باره عبدالله ناصری، استاد دانشگاه و تحلیل گر پرسشها سیاسی به فرارو می گوید: فارغ از اینکه بگوییم اعتراضات روزهای گذشته سیاسی یا اقتصادی بوده اند و آنها را سازماندهی شده است و یا دسیسه بدانیم، همه مسئولان کشور اعم از مسئولان قوه مجریه و کل حاکمیت باید یک واقعیت را در نظر داشته باشند. جامعه ما با بحران هایی رو به روست. بحران هایی مثل شرایط اقتصادی، شرایط مدیریتی کشور و حوادث غیرمترقبه مثل زلزله می توانند جامعه را در یک التهاب مضمن فرو ببرند. فقط زلزله نیست که بحران کشور هست. بحران در روال عادی پیگیری به پرونده های مالی و اقتصادی نیز خود را نشان داده است.

یک روز بعد از تجمع مشهد، اسحاق جهانگیری معاون اول مدیر جمهور پرسشها اقتصادی را بهانه دانست و گفت در پشت پرده پرسشها دیگری مطرح هست. کسانی که بانی بعضی کارها علی

این فعال سیاسی ادامه می دهد: حجم انبوه بیکاری و متقاضیان تحصیل کرده کار جامعه ای را آبستن اتفاق تعریف می کند. همه مسئولین باید فارغ از هرگونه دغدغه های سیاسی جهت این پرسشها یک تصمیم جدی و عاقلانه اتخاذ کنند. همچنان که قبلا نیز تلاش شده است با اعتراضات برخورد شود، ممکن است با اعتراضات کنونی هم برخورد شود. فرضا تعدادی افراد در این تجمعات دستگیر شوند. ولی اگر این واقعیت را نپذیریم که جامعه ما آبستن حوادث اجتماعی است و زمینه های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی این حوادث را دارد، حاکمیت در درازمدت نمی تواند واکنش‌ها موفقیت آمیزی داشته باشد و واکنش‌ها خود را توجیه منطقی کند.

او اعتراضات اخیر را اعتراضات فرادولتی می داند و می گوید: این اعتراضات زمینه های مختلفی دارد. ساختار دیوانسالاری و نظام حاکمیتی ما مانند کشورهای دیگر نیست و دولت اختیارات مطلق ندارد. لذا مسئولیت و پاسخگویی نسبتا مطلقی هم نمی توان از او انتظار داشت. دولت از نظر ارزش و جایگاه اقتصادی و امنیتی، از سال ۸۴ به بعد ضعیف شده است هست. اکنون دولت یک دولت کوچک هست. فارغ از اینکه چه کسی مدیر جمهور باشد، دولت از سال ۸۴ به بعد ضعیف شده است هست. این به معنای ناتوانی آن نیست. آقای احمدی نژاد در این کوچک و ضعیف شدن دولت نقش مهم را ایفا کرده هست. نهایتا همه حاکمیت باید با این اتفاقات برخورد منطقی داشته باشند. آنها باید این بحران ها را ریشه یابی کنند.

او ادامه می دهد: من به عنوان یک معلم این حوادث را آینده نگری کرده بودم. باز هم آینده نگری می کنم و اعتقاد دارم این وقایع صرفا سیاسی نیست. پدیده های اجتماعی است.

اعتراضات زمینه های مختلفی دارد/ جامعه ما با بحران های متفاوتی روبرو است ، عبدالله ناصری

این تحلیلگر پرسشها سیاسی با بیان اینکه ناکارآمدی دولت در بعضی زمینه ها بدون شک موثر است ادامه می دهد: ما اکنون می بینیم کم کردن تورم خیلی موثر نبوده و رکود هنوز وجود دارد. باید پرونده های فساد سنگین را در برابر حقوق ها و درآمدهای ناچیز قرار داد. یک موج و تورم بیکاری در جامعه مخصوصا در پایتخت و حواشی آن انباشته شده است هست. لذا باید این پرسشها را آینده نگری می کردیم. حتی اگر این اعتراضات سازماندهی شده است باشند واقعیاتی هستند که فقط دولت درگیر آن نیست و دود آن به چشم همه خواهد رفت.

فرارو

یک روز بعد از تجمع مشهد، اسحاق جهانگیری معاون اول مدیر جمهور پرسشها اقتصادی را بهانه دانست و گفت در پشت پرده پرسشها دیگری مطرح هست. کسانی که بانی بعضی کارها علی

واژه های کلیدی: حوادث | سیاسی | اقتصادی | اعتراضات | اخبار سیاسی و اجتماعی

دانلود

نویسنده : blogzz