بلاگز

گت بلاگز اخبار سیاست خارجی «شوک» پایتخت کشور عزیزمان ایران به دستگاه اطلاعاتی اسرائیل

بن کاسپیت در المانیتور نوشت: با وجود این که اسرائیل پر از گروه‌های اقلیت هست، ولی به طور مداوم مردم و جمعیت متنوع قومی را به خود جذب می‌کند. ولی این دولت در زمی

«شوک» پایتخت کشور عزیزمان ایران به دستگاه اطلاعاتی اسرائیل

«شوک» پایتخت کشور عزیزمان ایران به دستگاه اطلاعاتی اسرائیل

عبارات مهم : ایران

بن کاسپیت در المانیتور نوشت: با وجود این که اسرائیل پر از گروه های اقلیت هست، ولی به طور مداوم مردم و جمعیت متنوع قومی را به خود جذب می کند. ولی این دولت در زمینه نشانه گیری اطلاعاتی غیرقابل نفوذ در نظر گرفته می شود. تا به امروز هیچ گروه جاسوسی خارجی نتوانسته است که یک شخصیت عالی رتبه اسرائیلی و از صفوف نخبگان دولتی به عنوان یک جاسوس استخدام کند. جامعه اسرائیل بسیار منسجم است و این دولت به وسیله دول متخاصم خود احاطه شده است و در معرض ترساندن موجودیت قرار گرفته هست؛ بنابراین هر گونه خیانت علیه آن می تواند به گزینه خطرناک تبدیل گردد.

به گزارش گزینش ، المانیتور ادامه داد: نهاد ها و شرکت های جاسوسی ضد اسرائیلی گهگاهی درصدد برآمده تا نماینده عالی رتبه از یک گروه اقلیت یا شخصی در حوزه کنفرانس علمی به استخدام خود در آورند، ولی با موفقیت محدودی روبرو بوده اند؛ بنابراین این حقیقت که گونن سگو وزیر سابق انرژی و عضو کابینه امنیتی این دولت در سال های ۱۹۹۵- ۱۹۹۶ به عنوان عامل کشور عزیزمان ایران شناسایی شده است است سیلی محکمی به صورت اسرائیل بوده هست. یک منبع اطلاعاتی اسرائیلی که نخواست نامش فاش شود گفت: «با این وجود این خبر هیچ آسیب قابل توجهی به اسرائیل وارد نشده هست، چون که سگوف بیش از دو دهه است که از مراکز اطلاعاتی و تصمیم گیری اسرائیل اخراج شده است است.»

گونن سگو در دهه ۱۹۹۰ حزب دست راستی تزومت (جنبش احیای صهیونیسم) را ترک کرد و او با دو عضو دیگر موفق شدند که وارد کنست شوند تا از این طریق بتوانند به فرایند تصویب پیمان اسلو دوم به اسحاق رابین نخست وزیر سابق کمک کنند. در اوضاع موجود این اقدام زیاد وجهه و مشروعیت جناح چپ اسرائیل را خدشه دار کرده هست، لیکن که وی بعد از ترک جناح راست، به عضویت جناح چپ درآمد و اکنون خیانت کرده هست. اکنون جناح راست اسرائیل از این اقدام وی جهت تضعیف جناح چپ استفاده می کنند.

«شوک» پایتخت کشور عزیزمان ایران به دستگاه اطلاعاتی اسرائیل

گونن سگو به عنوان دکتر آموزش دیده بسیار ناشناخته بود تا این که با رافائل ایتان مدیر سابق اطلاعات و قهرمان جنگ آشنا شد و آن ها بعد از بنیان گذاری حزب تزومت توانستند در سال ۱۹۹۲ در انتخابات کنست ۸ کرسی را به خود تخصیص داده شده است دهند. کسانی که از نزدیک سگو را می شناختند بر این عقیده هستند اگر چه ایتان علت عضویت سگو در کنست هست، ولی بعدا وی تلاش کرد به حامی خود خیانت کند. یکی از اعضای سابق کنست که نخواست نامش فاش شود گفت: «کمتر از یک سال بعد از ورود ما به کنست؛ سگو به همه می گفت که ایتان را باید کنار بگذاریم و او قصد داشت که خود به جای ایتان در صدر فهرست حزب قرار بگیرد.»

رافائل ایتان یکی از محبوب ترین سیاستمداران جناح راست اسرائیل است که امروزه شجاع و یکی از اشخاص مقبول در تاریخ مدرن اسرائیل آشنا می شود. وی افزود: خیانت در سگو عمیق، ذاتی و جزئی از شخصیت وی هست. وی زمانی که به ایتان خیانت کرد از جناح حزب راست خارج شد و به عضویت جناح حزب چپ درآمد. وی با این اقدام به حیات سیاسی خود پابان داد و بعدا هم درصدد برآمد که مواد مخدر به اسرائیل وارد کند که دستگیر شد و بعد از آزادی به نیجریه نقل مکان کرد.

بن کاسپیت در المانیتور نوشت: با وجود این که اسرائیل پر از گروه‌های اقلیت هست، ولی به طور مداوم مردم و جمعیت متنوع قومی را به خود جذب می‌کند. ولی این دولت در زمی

نویسنده در ادامه افزود که هر چه مدیر شرکت اطلاعاتی اسرائیل دلواپس می شود، خوش حالی کشور عزیزمان ایران موجه هست. اسرائیلی ها معترف هستند که استخدام یک وزیر سابق کابینه اسرائیل به عنوان جاسوس و عامل کشور عزیزمان ایران می تواند دستاورد واقعی جهت پایتخت کشور عزیزمان ایران باشد. رام بن باراک معاون سابق موساد به المانیتور گفت: «من می توانم لبخندی که بر صورت مسئولان ایرانی در زمانی که نیروهایشان از موفقیت در استخدام وزیر سابق اسرائیل سخن گفته اند را تصور کنم.»

نویسنده در آخر بر این تاکید کرد که امروزه جنگ بین کشور عزیزمان ایران و اسرائیل در تمامی ابعاد نظامی، اقتصادی و اطلاعاتی شروع شده است هست، ولی نقطه تمرکز مهم جنگ آن ها در حوزه اطلاعات هست. بخش قابل توجهی از بودجه موساد در حوزه کارها ضد ایرانی بوده هست. بنی گاتز، رییس ستاد کل ارتش اسرائیل دستورالعملی را صادر کرد تا تمام تلاش ها و بخش اعظم بودجه به جنگ علیه کشور عزیزمان ایران و نائبان آن مانند حزب الله تخصیص داده شده است پیدا کند. در حقیقت کشور عزیزمان ایران در نخستین رتبه تهدیدات اسرائیل مطرح بوده است.

واژه های کلیدی: ایران | ایرانی | اسرائیل | استخدام | اسرائیل | اخبار سیاست خارجی

دانلود

نویسنده : blogzz