بلاگز

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی جرمم سیاسی هست، وکیل نمی تواند تبرئه ام کند ، زیباکلام به ۱۸ ماه حبس

زیباکلام گفت: صبحگاه امروز در مراجعه ای که به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب داشتم قاضی صلواتی حکم محکومیتم را به من ابلاغ کرد.

جرمم سیاسی هست، وکیل نمی تواند تبرئه ام کند ، زیباکلام به 18 ماه حبس

زیباکلام به ۱۸ ماه حبس تعزیری و ۲ سال محرومیت از فعالیت سیاسی محکوم شد/ زیباکلام: جرمم سیاسی هست، وکیل نمی تواند تبرئه ام کند

عبارات مهم : سیاسی

زیباکلام گفت: صبحگاه امروز در مراجعه ای که به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب داشتم قاضی صلواتی حکم محکومیتم را به من ابلاغ کرد.

استاد علوم سیاسی دانشگاه پایتخت کشور عزیزمان ایران به اتهام تبلیغ علیه نظام و نشر اکاذیب به ۱۸ ماه حبس تعزیری و ۲ سال محرومیت از فعالیت سیاسی و اجتماعی محکوم شد.

صادق قشنگ کلام در گفت و گو با جماران ، در خصوص رای دادگاه اش که قرار بود امروز به وی ابلاغ شود، گفت: صبحگاه امروز در مراجعه ای که به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب داشتم قاضی صلواتی حکم محکومیتم را به من ابلاغ کرد.

جرمم سیاسی هست، وکیل نمی تواند تبرئه ام کند ، زیباکلام به ۱۸ ماه حبس

زیباکلام اظهار داشت: در حکم ابلاغی دادگاه بدوی به ۱۸ ماه حبس تعزیری و ۲ سال محرومیت کامل سیاسی و اجتماعی محکوم شده است ام.

وی در توضیح محرومیت سیاسی و اجتماعی گفت: در حکم دادگاه نوشته شده است است که او به مدت ۲ سال حق سخنرانی، نوشتن مقاله، مصاحبه و حضور در اینترنت را ندارد.

زیباکلام گفت: صبحگاه امروز در مراجعه ای که به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب داشتم قاضی صلواتی حکم محکومیتم را به من ابلاغ کرد.

هیات علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه پایتخت کشور عزیزمان ایران خاطرنشان کرد: اتهام من تبلیغ علیه نظام و نشر اکاذیب به منظور نظام به علت مصاحبه با رادیو آلمان در مورد اعتراضات دی ماه کشور بود که دادگاه اینجانب را در این خصوص مقصر آشنایی و ۲۰ روز از امروز وقت دارد تا به رای صادره اعتراض نماید.

وی گفت: من در هیچ یک از محاکماتم از وکیل استفاده نمی کنم آیا که اعتقاد دارم اساس و مبنای اتهاماتم حقوقی نیست و جرمم سیاسی هست. لذا وکیل نمی تواند کمکی به تبرئه ام کند.

واژه های کلیدی: سیاسی | دادگاه | اخبار سیاسی و اجتماعی

دانلود

نویسنده : blogzz