بلاگز

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی روحاني بايد باهمه تعامل كند

اگرچه جريان اصلاحات در چند انتخابات اخير توانست موفق تر از رقيب به صحنه بيايد و مسابقه را به نفع خود تمام كند ولی هنوز هم كنشگران سياسي اي هستند كه صداي هشدار

روحاني بايد باهمه تعامل كند

روحاني بايد باهمه تعامل كند

عبارات مهم : سياسي

اصلاحات نياز به بازسازي و بررسي مجدد ‏داخلي دارد

اگرچه جريان اصلاحات در چند انتخابات اخير توانست موفق تر از رقيب به صحنه بيايد و مسابقه را به نفع خود تمام كند ولی هنوز هم كنشگران سياسي اي هستند كه صداي هشدار و اعلان خطر را از دوردست مي شنوند و به همفكران ارزش توصيه مي كنند كه جريان اصلاحات نياز به نوسازي دارد. عبدالله نوري، وزير كشور دولت اصلاحات از جمله صورت هاي اين جريان سياسي است كه در ديدار با جمعي از فعالان سياسي و اصلاح طلب استان چهارمحال و بختياري توصيه هايش را در چند حوزه دسته بندي مي كند.

روحاني بايد باهمه تعامل كند

لزوم تحقق وعده هاي رييس جمهور، ضرورت استفاده از زنان و اهل سنت در سمت هاي مديريتي و كادرسازي و استفاده از نيروهاي جوان و كاهش تعداد زياد احزاب كوچك و بزرگ در جريان اصلاحات از جمله مواردي است كه اين فعال سياسي اصلاح طلب بر آن تاكيد دارد. او همچنين بيان مي كند كه در عين اينكه به مشكلات و موانع توجه داريم؛ اين جمله ‏‏ كليدي را هم بايد مورد توجه قرار داد كه نمي شود راي را از يك جريان فكري گرفت و ‏تعامل و ‏همراهي را با گروه ديگر كرد.

عبدالله نوري در ابتداي اين ديدار و در پاسخ به توقعات و انتظارات مطرح شده است از دولت دوازدهم گفت: «يكي از دوستان حاضر در ‏جلسه به نتيجه ‏يك نظرسنجي اشاره داشت كه حدود ١٠ درصد از مردمي كه به آقاي روحاني راي ‏داده اند، ‏گفته اند اگر به وقت انتخابات برگرديم در انتخابات شركت نمي كنيم. اگر نتيجه اين ‏نظرسنجي دقيق باشد، اين پرسش قابل طرح است كه مگر اصلاح طلبان و بدنه اجتماعي ‏حامي اصلاحات، چه انتظاري از دولت داشته اند و چه دورنمايي از دولت دوازدهم در ذهن خود ‏ترسيم كرده بوده اند كه به سرعت دچار يأس شده است اند؟ اصلاح طلبان در بسياري از مباحث ‏ناچارند درمحدوده اي كه حاكميت تعريف مي كند حركت و كنش و اقدام سياسي داشته باشند.

اگرچه جريان اصلاحات در چند انتخابات اخير توانست موفق تر از رقيب به صحنه بيايد و مسابقه را به نفع خود تمام كند ولی هنوز هم كنشگران سياسي اي هستند كه صداي هشدار

در ‏انتخابات رياست جمهوري شوراي نگهبان افرادي را ‏تاييد كرده و اصلاح طلبان مي توانستند از بين ‏آنها دست به يك گزینش بزنند يا اصلا در ‏انتخابات شركت نكنند. اصلاح طلبان و اكثريت مردم ‏نتيجه شركت نكردن در انتخابات را در آن هشت سال ‏كاملا حس كرده اند. هنوز فراموش نشده ‏است كه با آن درآمدهاي افسانه اي ارزي و ريالي و با ‏آن سطح از حمايت هاي گسترده كه از دولت ‏انجام مي شد، ‏چه بر سر منافع ملي و منابع انساني كشور آمد. بعد بايد اصلاح طلبان بين افرادي كه شوراي نگهبان تاييد كرد، مناسب ترين را گزینش مي كردند و معناي اين گزینش اين نيست كه او همه خواسته هاي جريان اصلاحات ‏را برآورده خواهد ‏كرد يا مي تواند برآورده كند.»

عبدالله نوري در ادامه افزود: «البته اين نگراني وجود دارد كه مردم به مرور از واکنش‌ها ‏دولت سرخورده ‏شوند و اين سرخوردگي را از چشم اصلاح طلبان ببينند، چون با ‏تاييد و حمايت اصلاح طلبان به ‏اين دولت راي داده اند. وظيفه نخبگان و فعالان اصلاح طلب در نقاط متفاوت كشور اين است كه به ‏مردم ‏توضيح دهند در چه شرايطي از اين دولت حمايت شد.

هميشه تاكيد كرده ام كه به بن ‏بست رساندن امور و موضوعات، منفعل بودن و عدم مشاركت هاي سياسي و اجتماعي، جامعه و كشور را به كمال و رشد و پيشرفت نمي رساند، بلكه اين ارايه ‏راه حل و نقشه راه است كه ‏اهميت دارد.» ‏ وي تصريح كرد: «البته آقاي روحاني هم نمي تواند فقط بر اساس نظرات اصلاح ‏طلبان ‏كار كند. ايشان بايد جهت پيشبرد اهداف و وعده هاي انتخاباتي خود، با همه دستگاه ها و ‏نهادهاي كشور تعامل و همكاري كند و ‏بسياري از اصلاح طلبان هم تاكيد دارند كه دولت از هر ‏سخن و عمل افراطي كه موجب اختلاف بين ‏دستگاه ها شود به گونه اي كه به كارايي و بازدهي دولت و رييس جمهور آسيب برسد، در حد امكان پرهيز ‏كند‎.‎ ‏همه مي دانيم كه در كشور ما رييس جمهور قدرت اصلي نيست و آقاي ‏روحاني هم با همين ‏مقدار قدرت و امكاني كه دارد بايد تلاش كند در جهت تحقق وعده هاي خود گام بردارد.»

روحاني بايد باهمه تعامل كند

وزير كشور دولت اصلاحات در ادامه گفت: «البته اصلاح طلبان بايد همچنان انتظارات خود را بيان كنند و از آقاي ‏روحاني ‏بخواهند جهت تحقق وعده هايي كه ‏داده و انتظارات اكثريت جامعه كه به او راي داده اند، تلاش جدي و ‏همه جانبه كند كه در اين خصوص برطرف حصر و محدوديت ها از عزيزان و دلسوزان مردم و تلاش جهت برطرف ‏مشكلات اقتصادي و معيشتي طبقات محروم جامعه بسيار اهميت دارد.» ‏عبدالله نوري با انتقاد از ميانگين سني بالاي دولت دوازدهم گفت: ‏‏«ميانگين سني ‏دولت اول آقاي مهندس موسوي در سال ١٣٦٠، ٣٩ سال بود و ‏تمامي كابينه هم دانش آموخته ‏هاي پيش از انقلاب بودند. آيا در اين چهل سال ‏افرادي تربيت نشدند كه بتوان آنها را براي ‏وزارت معرفي كرد؟ الان وزراي ما در ‏سنين نزديك به ٦٠ سالگي هستند و اين سن بازنشستگي ‏است.»

اين فعال سياسي اصلاح طلب در ادامه گفت: «در بحث استفاده از بانوان در پست هاي عالي مديريتي هم گفته مي شود زن مجرب نداريم، يا اينكه نشد يا نگذاشتند يا محدوديت و چالش وجود دارد‎. ‎مگر بسياري ‏از آقايان كه بعد از انقلاب در جواني ‏در مسووليت هاي بالاي مديريتي قرار گرفتند چه تجربه اي ‏داشتند؟ آیا به آنان اعتماد و پست هاي مهم و كليدي به آنها واگذار شد؟ راجع به اهل سنت هم من توجيه نيستم كه آیا براي استفاده از اين عزيزان در سطوح متفاوت ‏مديريتي مانع وجود دارد؟ به هر حال در عين اينكه به مشكلات و موانع توجه داريم اين جمله ‏‏كليدي را هم بايد مورد توجه قرار داد كه نمي شود راي را از يك جريان فكري گرفت و ‏تعامل و ‏همراهي را با گروه ديگر كرد. ما با درك مشكلات دولت مي گوييم بايد توازن برقرار ‏باشد. اگر نياز ‏به تعامل با حكومت هست، كه هست، نبايد به قيمت از دست دادن پشتيباني و همراهي ‏راي دهندگان باشد.

اگرچه جريان اصلاحات در چند انتخابات اخير توانست موفق تر از رقيب به صحنه بيايد و مسابقه را به نفع خود تمام كند ولی هنوز هم كنشگران سياسي اي هستند كه صداي هشدار

چنانچه ‏راي دهندگان بر ما خورده گرفته و از ما فاصله گرفتند، بايد ‏بدانيم يك جاي كار اشكال دارد و به ‏سرعت در جهت اصلاح گام برداريم. در غير اين صورت ‏جريان فكري اصلاحات آسيب خواهد ديد. ‏آقاي روحاني در دوران تبليغات ‏انتخاباتي وعده هايي داده هست. پافشاري بر وعدهاي انتخاباتي و تكرار آنها به وسیله اصلاح طلبان باعث مي شود كه رييس جمهور و دولت در برابر مراكز قدرتي كه ‏مي خواهند با آنها تعامل كنند، قدرتمندتر حرف بزنند و ‏خواسته هاي مردم را جدي تر مطرح كنند. ‏اما راجع به آنچه دولت عمل مي كنند، ‏در كنار اينكه گلايه هاي مان را بيان مي كنيم، بايد موانع و ‏مشكلات واقعي را هم به ‏مردم توضيح دهيم. اگر ما راه حل روشني براي پشت سر گذاردن ‏موانع و مشكلات ‏داريم بيان كنيم و در غير اين صورت بايد آن روي سكه را هم ببينيم»‏. ‏

وي در بخش ديگري از سخنان خود با تاكيد بر لزوم بازنگري و آسيب شناسي در ‏ميان ‏اصلاح طلبان گفت: «جريان اصلاح طلبي نياز به بازسازي و بررسي مجدد ‏داخلي دارد. اينكه در ‏بين اصلاح طلبان ده ها حزب كوچك و بزرگ ‏هست چه توجيهي دارد؟! در كدام سيستم حزبي ‏دنيا، مثل كشور ما اين همه حزب ‏وجود دارد؟ به دو صورت ‏مي توان كارآمدي جريانات سياسي را ‏از بين برد. يكي اينكه اجازه تاسيس و ‏فعاليت احزاب داده نشود و ديگر اينكه تعداد بسيار زيادي ‏حزب تاسيس شود.

روحاني بايد باهمه تعامل كند

در حال حاضر ‏و با توجه به نبود يك حزب و تشكيلات فراگير و پرنفوذ اصلاح طلب، ‏اگر ‏قرار باشد در بين اصلاح طلبان مركز كارآمدي وجود داشته باشد همين جبهه اي است كه در ‏هر ‏انتخاباتي با محوريت جناب آقاي خاتمي و احزاب اصلاح طلب، ‏تصميم مي گيرند. ‏طبيعي است كه در هر جرياني، نظرات متفاوت هم وجود دارد، ‏اما در نهايت همه با هم يا با نظر ‏اكثريت به تصميم مي رسند. ‏يكي از مشكلات جدي كه بين اصلاح طلبان وجود دارد اين است كه ‏تعداد زيادي حزب ‏با عناوين اصلاح طلبي تاسيس شده است است و متاسفانه گاهي اوقات، به جاي تعامل و پشتيباني از يكديگر، ‏بيشتر منتقد همديگر ‏هستند.»‏

اين فعال سياسي اصلاح طلب با تاكيد مجدد بر اينكه نيازمند «اصلاح و به روز رساني گفتمان اصلاح طلبي» ‏هستيم، ‏تصريح كرد: «اينكه دولت بگويد هر سال اين تعداد مجوز حزب جديد ‏داديم، افتخار نيست و البته ما ‏خودمان باعث اين عنوان شده است ايم و بايد در جهت اصلاح ‏آن گام برداريم. به اعتقاد من مهم ترين ‏كار اين است كه در راستاي تقليل احزاب و ادغام آنها در يكديگر گام برداشته شود. ‏

احزاب اصلاح طلب و شخص آقاي خاتمي مي توانند در اين راه نقش جدي داشته ‏باشند و اين تعدد احزاب ‏و تشكل ها را سامان دهند. تعداد احزاب و اعضاي واقعي آنها ‏مشخص شود و آنهايي كه با هم ‏قرابت بيشتري دارند، درهم ادغام شوند و بعد از آن، همه با هم زير يك سقف جمع شوند. ‏وقتي ‏در وقت انتخابات بايد همه جمع شوند و كار جبهه اي بكنند، چه دليلي دارد ‏كه در بقيه سال ‏ده ها حزب جداگانه وجود داشته و به صورت جزيره اي مشغول فعاليت باشند؟»‏

اعتماد

واژه های کلیدی: سياسي | انتخابات | اصلاح طلب | اصلاح طلبان | اخبار سیاسی و اجتماعی

دانلود

نویسنده : blogzz