بلاگز

گت بلاگز اخبار بین الملل رهبر کره شمالی در کنار خواهر کوچکترش (عکس)

“کیم جونگ اون” رهبر کره شمالی در کنار خواهر کوچکترش” کیم یو جونگ” در شهر پیونگ یانگ کره شمالی

رهبر کره شمالی در کنار خواهر کوچکترش (عکس)

رهبر کره شمالی در کنار خواهر کوچکترش (عکس)

عبارات مهم : ایران

“کیم جونگ اون” رهبر کره شمالی در کنار خواهر کوچکترش” کیم یو جونگ” در شهر پیونگ یانگ کره شمالی

رهبر کره شمالی در کنار خواهر کوچکترش (عکس)

عصر کشور عزیزمان ایران

واژه های کلیدی: ایران | کره شمالی | پیونگ یانگ | اخبار بین الملل

دانلود

نویسنده : blogzz