بلاگز

گت بلاگز اخبار اقتصادی و بازرگانی درآمد کمتر از ۷۰۰ هزار تومان شرط پرداخت یارانه نقدی نیست

مرکز اطلاع رسانی، روابط عمومی و امور بین الملل شرکت برنامه و بودجه کشور خبر بعضی رسانه ها در خصوص تعیین سقف درامد هفتصد هزار تومان جهت دریافت یارانه نقدی را تکذ

درآمد کمتر از ۷۰۰ هزار تومان شرط پرداخت یارانه نقدی نیست

درآمد کمتر از ۷۰۰ هزار تومان شرط پرداخت یارانه نقدی نیست

عبارات مهم : یارانه

مرکز اطلاع رسانی، روابط عمومی و امور بین الملل شرکت برنامه و بودجه کشور خبر بعضی رسانه ها در خصوص تعیین سقف درامد هفتصد هزار تومان جهت دریافت یارانه نقدی را تکذیب کرد.

به گزارش ایلنا، در این اطلاعیه آمده است:

درآمد کمتر از ۷۰۰ هزار تومان شرط پرداخت یارانه نقدی نیست

دولت در لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ برنامه معطوف کردن یارانه های نقدی به گروه های نشانه را پیشنهاد کرده هست. جهت این منظور تاکنون گروه های زیر، فارغ از میزان درآمدهایشان، مشمول دریافت یارانه نقدی آشنا شده است اند.

مدد جویان کمیته امام (ره)

مددجویان شرکت بهزیستی

مرکز اطلاع رسانی، روابط عمومی و امور بین الملل شرکت برنامه و بودجه کشور خبر بعضی رسانه ها در خصوص تعیین سقف درامد هفتصد هزار تومان جهت دریافت یارانه نقدی را تکذ

زنان سرپرستان خانوار

افراد ساکن در دهستان های با ضریب ۶و ۷ و ۸ و ۹

بیماران خاص

عشایر

بازنشستگان

ایثارگران

درآمد کمتر از ۷۰۰ هزار تومان شرط پرداخت یارانه نقدی نیست

سایر گروه های نیازمند (شامل کارگران ساختمانی، قالیبافان، صیادان، خادمان مساجد، باربران و …)

طبق این پیشنهاد اولاً شناسایی گروه های مستحق دریافت یارانه نقدی تکمیل نشده است و بانک های اطلاعاتی در اختیار دولت موظف به تکمیل اطلاعات و تدقیق آنها در سال ۱۳۹۷ خواهند بود.

مرکز اطلاع رسانی، روابط عمومی و امور بین الملل شرکت برنامه و بودجه کشور خبر بعضی رسانه ها در خصوص تعیین سقف درامد هفتصد هزار تومان جهت دریافت یارانه نقدی را تکذ

ثانیاً سایر افراد که نهایتاً در زمره گروه های مشمول دریافت یارانه نقدی قرار نمی گیرند، حق اعتراض و اثبات نیازمند بودن خود را خواهند داشت.

نکته اساسی این است که تحت این برنامه تنها یارانه نقدی افرادی که مستحق دریافت یارانه نقدی شناسایی نشده و در فرآیند راست آزمایی نیز مشخص شود که شرایط دریافت یارانه نقدی را ندارند، از بین بردن خواهد شد.

درآمد کمتر از ۷۰۰ هزار تومان شرط پرداخت یارانه نقدی نیست

همچنین منابع حاصل از از بین بردن یارانه نقدی این افراد صرف زیاد کردن مستمری پرداختی و برقرار شدن مستمری تازه جهت نیازمندانی خواهد شد که تا کنون هیچ مستمری از نهادهای حمایتی کشور دریافت نمی کردند. در شرایط کنونی میانگین پرداختی مستمری به خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد امام (ره) و شرکت بهزیستی کشور حدود ۳۵۰ هزار تومان در ماه است.

دولت می خواهد در گام نخست از محل منابع حاصل از از بین بردن یارانه بگیران متمکن خانوارهایی را که زیر این خط مستمری درآمد دارند را تحت پوشش قرار دهد و مابه التفاوت کسری درآمد آنها را تا سقف مستمری دریافتی خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی جبران کند.

دولت بر اساس اطلاعات بودجه خانوارهای شهری و روستایی کشور مرکز آمار ایران، برآورد نموده است که ۷۰۰ هزار خانوار می توانند متقاضی دریافت این مابه التفاوت باشند.

واژه های کلیدی: یارانه | برنامه | دریافت | دریافتی | بودجه کشور | لایحه بودجه | یارانه بگیر | یارانه نقدی | پرداخت یارانه

دانلود

نویسنده : blogzz