بلاگز

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی دولت می تواند با وعده ها و کارها مناسب اوضاع کشور را کنترل کند/ مدیر جمهور بای

همان کسانی که در اوج تحریم ها از پرسشها اقتصادی حرفی نمی زدند و در اوج بحران ها ساکت بودند و به تعبیر خود، مردم را دعوت می کردند تا به جای مرغ، اشکنه بخورند الا

دولت می تواند با وعده ها و کارها مناسب اوضاع کشور را کنترل کند/ مدیر جمهور بای

داریوش قنبری: دولت می تواند با وعده ها و کارها مناسب اوضاع کشور را کنترل کند/ مدیر جمهور باید با مردم صحبت کند

عبارات مهم : سیاسی

همان کسانی که در اوج تحریم ها از پرسشها اقتصادی حرفی نمی زدند و در اوج بحران ها ساکت بودند و به تعبیر خود، مردم را دعوت می کردند تا به جای مرغ، اشکنه بخورند الان تخم مرغ برایشان اهمیت پیدا کرده و به هر شکلی که در توانشان است به دولت می تازند.

به دنبال بروز بعضی ناآرامی ها در شهرهای کشور و مشکوک خوانده شدن این تحرکات از سوی بعضی دولتمردان، این بحث وجود دارد که شروع کننده این اعتراضات بعضی از اصولگرایان مخالف دولت باشند موضوعی که نماینده اسبق مجلس شورای اسلامی نیز به آن باور دارد و اعتقاد است «استارت اعتراضات را مخالفین دولت در مشهد زدند»

دولت می تواند با وعده ها و کارها مناسب اوضاع کشور را کنترل کند/ مدیر جمهور بای

داریوش قنبری راجع به ناآرامی های بعضی شهرها در شب های اخیر گفت: بدون شک تحرکاتی که مخالفین دولت از سال های گذشته علیه دولت داشتند در به وجود آمدن این اعتراضات بی تاثیر نبود قطعا یکی از عوامل بروز نارضایتی ها می تواند سیاه نمایی هایی باشد که مخالفین دولت، علیه آن انجام دادند.

وی با یادآوری این توصیه گفت: مردم نیز پرسشها فراوانی دارند و به علت تحریم هایی که در سال های گذشته بر کشور حاکم بوده است کشور در شرایط اقتصادی دشواری به سر می برد. گرچه با روی کار آمدن دولت روحانی، حجم بسیار زیادی از این پرسشها کاسته شده است هست؛ جهت نمونه قیمت تورم از ۴۰ درصد به زیر ۹ درصد رسید و رشد اقتصادی از منفی ۶ درصد به مثبت ۶ درصد رسیده است.

همان کسانی که در اوج تحریم ها از پرسشها اقتصادی حرفی نمی زدند و در اوج بحران ها ساکت بودند و به تعبیر خود، مردم را دعوت می کردند تا به جای مرغ، اشکنه بخورند الا

فقر و بیکاری ناشی از تحریم ها، مساله ای جدی و اساسی در کشور است

وی افزود: پرسشها همچنان وجود دارند و فقر و بیکاری ناشی از تحریم ها، مساله ای جدی و اساسی در کشور هست. ۱۰ سال درگیری اقتصادی کشور با دنیا خارج، به خاطر بحث تحریم ها، اوضاع نابه سامانی را در عرصه اقتصادی کشور پدید آورده هست. مردم نیز خواسته هایی در ارتباط با اشتغال و برطرف فقر دارند که این مطالبات باید به شکلی مناسب و از راه های قانونی مطرح شوند. مسئولین نیز نسبت به این خواسته ها آگاهی دارند و در آمارهایی که از بیکاری اعلام می کنند به این مساله اشاره کرده اند.

مشکلات در یک فضای متشنج حل نخواهند شد/ تحرکات خشونت آمیز، کشور را به عقب برمی گرداند

این نماینده اسبق مجلس در ادامه اظهارکرد: مردم باید بدانند که پرسشها در یک فضای متشنج حل نخواهند شد بلکه حل مشکلات، نیاز به آرامش در فضای سیاسی کشور دارد. باید همه کمک کنند آرامشی در فضای سیاسی کشور فراهم شود که بتوان با برنامه ریزی مشکلات، در جهت حل آنها حرکت کرد. تحرکات خشونت آمیز، کشور را به عقب برمی گرداند و باعث توسعه کشور نخواهد شد و هیچ کشوری نیز از این مسیر به آسایش و رفاه و پیشرفت دست نیافته است که ما بخواهیم از این مسیر به این حقوق برسیم.

دولت می تواند با وعده ها و کارها مناسب اوضاع کشور را کنترل کند/ مدیر جمهور بای

وی گفت: مردم باید مراقب باشند که پرسشها آنها دست مایه ای جهت مخالفین نشود و رفتارهایشان تبدیل به پتکی علیه خود آنها نشود و باعث بدتر شدن پرسشها در کشور نشوند. قطعا این گونه اعتراضات نه تنها پرسشها را حل نمی کند بلکه پرسشها را بدتر از این می کند. آنهایی هم که به دنبال تسویه حساب های سیاسی هستند باید حواس خود را جمع کنند و حرکت هایی را که علیه دولت شروع کردند اصلاح کنند و نسبت به رفتارهای خود علیه دولت تجدیدنظر کنند.

قطعا مردم پرسشها اقتصادی دارند

این فعال سیاسی اصلاح طلب افزود: مخالفین دولت باید به جای ترساندن دولت، به آن یاری برسانند و از خود بپرسند، دولت باید چه کاری می کرده که نکرده است؟ یا کدام برنامه ایراد داشته است؟ آنها اگر دلسوز هستند باید به دولت کمک کنند نه اینکه در مسیر تخریب دولت گام بردارند.

همان کسانی که در اوج تحریم ها از پرسشها اقتصادی حرفی نمی زدند و در اوج بحران ها ساکت بودند و به تعبیر خود، مردم را دعوت می کردند تا به جای مرغ، اشکنه بخورند الا

وی گفت: قطعا مردم پرسشها اقتصادی دارند و حل این مشکلات، راهکار خاص علمی و مناسب خود را دارد و سیاسی کردن این پرسشها و آوردن این پرسشها به عرصه خیابان ها، منجر به بدتر شدن اوضاع می شود لیکن با این اوضاع شغل جدیدی ایجاد نمی شود و مشاغل فعلی نیز از دست می روند و نه تنها رونق اقتصادی ایجاد نمی شود بلکه رکود ادامه پیدا می کند. مردم باید مراقب این گونه تحرکات باشند و از مسیر قانونی مطالبات خود را پیگیری نمایند.

مخالفین دولت استارت اعتراضات را در مشهد زدند

دولت می تواند با وعده ها و کارها مناسب اوضاع کشور را کنترل کند/ مدیر جمهور بای

این نماینده اسبق مجلس افزود: مخالفین دولت استارت اعتراضات را در مشهد زدند. همان کسانی که در اوج تحریم ها از پرسشها اقتصادی حرفی نمی زدند و در اوج بحران ها ساکت بودند و به تعبیر خود، مردم را دعوت می کردند تا به جای مرغ، اشکنه بخورند الان تخم مرغ برایشان اهمیت پیدا کرده و به هر شکلی که در توانشان است به دولت می تازند. یقینا این مسیری که مخالفین دولت در پیش گرفتند عقلانی و درست نیست لیکن راهی که در مسیر تخریب دولت در پیش گرفتند موجب آسیب به نظام نیز خواهد شد و قطعا برنده این بازی آنها نخواهند بود و هیچ کسی با چنین تخریب هایی علیه دولت برنده نخواهد بود.

وی اظهار داشت: روحانی نتیجه گزینش مردم است و نباید امیدی که با گزینش وی در دل ها ایجاد شده است است از بین رود. اگر راهی جهت حل پرسشها است همین مسیری است که دولت در پیش گرفته است و باید در این مسیر به دولت کمک کردتا بتواند بر پرسشها فائق آید.

رئیس جمهور باید با مردم صحبت کند

قنبری تاکید کرد: مدیر جمهور باید با مردم صحبت کند و همانطور که واقعیات در گذشته به وسیله وی بیان شدند این بار نیز باید پرسشها و موانع را با مردم در میان گذارد. به هرحال باید مردم نسبت به اینکه چه مشکلاتی وجود دارد قانع شوند و باید امیدی که از گزینش روحانی در دل ها ایجاد شده است است به وسیله او تقویت شود. قطعا با امید دادن به مردم و انجام اقداماتی در جهت حل پرسشها آنها، اوضاع بهتری را در آینده شاهد خواهیم بود آیا که پرسشها امروز، مسائلی غیرقابل حل نیستند.

وی گفت: یکی از عواملی که چنین مشکلاتی را در کشور به وجود آورده است مخالفینی هستند که در سال های گذشته، مانع توجه به مطالبات مردم می شدند. مطالبات مردم مهم مهم هستند و باید به آنها توجه شود. قوانینی که در کشور تصویب می شوند باید در جهت احقاق مطالبات مردم باشند. لذا مقاومت هایی که در برابر خواست مردم وجود دارد باید از بین رود تا دولت بتواند با عزم بیشتری در مسیر حل پرسشها گام بردارد. این مسیر نیز تنها با براق سازی، توجیه مناسب پرسشها و با اتخاذ تصمیمات درست جهت حل آنها میسر است.

برهم خوردن آرامش، به ضرر خود مردم و کشور است

دولت می تواند با وعده ها و کارها مناسب اوضاع کشور را کنترل کند. بدون شک، بخش قابل توجه ای از معترضین نیز به دنبال این نیستند که اوضاع روبه ناآرامی رود بلکه زیاد به دنبال این هستند که خواسته ها و مطالبات خود را مطرح کنند منتها باید مراقب باشند که خواسته ها و مطالبات خود را در یک مسیر قانونی پیگیری کنند. اعتراض ها نباید منجر به برهم زدن آرامش کشور شود. قطعا برهم خوردن این آرامش، به ضرر خود مردم و کشور هست. مردم نباید در دام حرکت هایی افتند که منجر به پسرفت و عقب ماندگی جهت کشور شود.

نماینده اسبق مجلس گفت: یکی از عواملی که باعث اعتراضاتی این چنینی شده است است و موجب بی هویتی آن شده است است احزابی هستند که فعالیت مناسبی ندارند و کارکردهای چندانی در کشور ندارند. این احزاب تا پیش از دولت روحانی و در دوران احمدی نژاد به محاق رفتند و تعطیل شدند. حرکتی که جهت شکل گیری احزاب در دوران هاشمی شروع شد و در دوران آقای خاتمی ادامه پیدا کرد در دوران احمدی نژاد متوقف شد. و فعالیت های حزبی به نوعی به حاشیه رفت و این وضع نیز هم جهت احزاب اصلاح طلب ایجاد شده است بود هم احزاب اصولگرا با آن روبه رو بودند.

باید در مسیر توسعه سیاسی، فضای بهتری جهت فعالیت های احزاب سیاسی فراهم شود

وی با بیان اینکه بعد از دوران احمدی نژاد، مجددا فعالیت های حزبی شروع شدند گفت: ولی هنوز احزاب، وظایف مربوط به خود را انجام نمی دهند و یکی از دلایلی که حرکت های اعتراضی در کشور ما به خشونت کشیده می شود این است که نهادهای مدنی و احزاب سیاسی، فعالیت های خود را به خوبی انجام نمی دهند و ضعف جامعه مدنی نیز باعث حرکت های توده وار در کشور می شود. این حرکت ها همانطور که گفته شد فاقد هویت سیاسی هستند و می توانند بسیار خشونت بار باشند. باید در مسیر توسعه سیاسی، فضای بهتری جهت فعالیت های احزاب سیاسی فراهم شود تا آنها بتوانند با ایجاد زمینه های مناسب، جهت فعالیت های سیاسی از حرکت های توده وار سیاسی جلوگیری کنند. ضعف کارکردهای احزاب باعث بروز حرکت های خشونت باری می شود که در روزهای اخیر شاهد بودیم.

وی در آخر افزود: اگر احزاب سیاسی به شکل شناسنامه دار،با حفظ هویت خودشان به فعالیت بپردازند در یک مسیر قانونی حرکت می کنند و ما شاهد کارها غیرقانونی در کشور نخواهیم بود.

جماران

واژه های کلیدی: سیاسی | فعالیت | اقتصادی | رونق اقتصادی | اخبار سیاسی و اجتماعی

دانلود

نویسنده : blogzz