بلاگز

گت بلاگز اخبار اجتماعی دادستان کل کشور به عنوان «خیانت در صندوق ذخیره کارکنان شهرداری» ورود کند

یک وکیل دادگستری گفت: با اعلام شهردار محترم پایتخت کشور عزیزمان ایران از «خیانت در صندوق ذخیره کارکنان شهرداری» تا قراردادهایی که پولش صرف انتخابات شده، دادستان

دادستان کل کشور به عنوان «خیانت در صندوق ذخیره کارکنان شهرداری» ورود کند

دادستان کل کشور به عنوان «خیانت در صندوق ذخیره کارکنان شهرداری» ورود کند

عبارات مهم : ایران

یک وکیل دادگستری گفت: با اعلام شهردار محترم پایتخت کشور عزیزمان ایران از «خیانت در صندوق ذخیره کارکنان شهرداری» تا قراردادهایی که پولش صرف انتخابات شده، دادستان کل کشور و حتی دادستان عمومی و انقلاب پایتخت کشور عزیزمان ایران حسب وظیفه قانونی باید کسانی را که اقدام به چنین کاری کرده اند را تحت تعقیب قضایی قرار دهند.

حسین ساعتچی یزدی در گفت و گو با ایسنا با اشاره به سخنان شهردار پایتخت کشور عزیزمان ایران مبنی بر این که «در بررسی پرونده های شهرداری به سواستفاده هایی برخوردیم که در وقت قبل از انتخابات انجام شده است است» اظهار کرد: اگر سخنان شهردار مستند باشد و قراردادهایی وجود داشته باشد که به نحو صوری منعقد شده است و آن قرارداد موضوعیت نداشته باشد و مبلغ قرارداد صرف انتخابات یا هر کاری به جز آن قرارداد شده است باشد و از آن جا که منطبق با آیین نامه و مقررات معاملات شهرداری نیست؛ طبیعی است که کسانی که در این زمینه نقش داشته اند، مرتکب بزه شده است اند و می توانند تحت عناوین مجرمانه اختلاس و سایر عناوین دیگری که منطبق بر آن هست، تحت تعقیب قرار گیرند.چنانچه این گونه قراردادها وجود داشته باشد و بررسی شود که هزینه و مبلغ آن قرارداد در جاهای دیگر هزینه شده است هست، طبیعی است که این اقدام مجرمانه بوده و قابل تعقیب قضایی است.

دادستان کل کشور به عنوان «خیانت در صندوق ذخیره کارکنان شهرداری» ورود کند

وی تصریح کرد: با اعلام شهردار محترم؛ دادستان کل کشور و حتی دادستان عمومی و انقلاب پایتخت کشور عزیزمان ایران حسب وظیفه قانونی باید کسانی را که اقدام به چنین کاری کرده اند، تحت تعقیب قضایی قرار دهد؛ البته ناگفته نماند که ممکن است این عنوان منطبق با قانون شدت یافتن مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس که تشخیص آن با مراجع قضایی هست، باشد.

وی راجع به این که آیا هر وقت که مجلس بحث تحقیق و تفحص از شهرداری را مطر ح می کند این عنوان مسکوت می ماند؟ نیز گفت: تعدادی از نمایندگان مجلس طرحی را جهت تحقیق و تفحص آماده کرده بودند ولی به علت این که مسایل حقوقی و قضایی تحت شعاع مسایل سیاسی قرار می گیرد، عنوان مسکوت ماند، البته چنین مباحث مجرمانه ای نیاز به تحقیق و تفحص ندارد؛ لیکن به محض وقوع جرمی که مشهود است و به وسیله مسوولی همچون شهردار عنوان می شود قاعدتا وظیفه مراجع قضایی پیگیری به آن است که به نوعی مبارزه با فساد است.

یک وکیل دادگستری گفت: با اعلام شهردار محترم پایتخت کشور عزیزمان ایران از «خیانت در صندوق ذخیره کارکنان شهرداری» تا قراردادهایی که پولش صرف انتخابات شده، دادستان

واژه های کلیدی: ایران | شهردار | قرارداد | شهرداری | مراجع قضایی | حقوقی و قضایی | اخبار اجتماعی

دانلود

نویسنده : blogzz