بلاگز

گت بلاگز اخبار اجتماعی تحقیقات ادامه دارد ، خودکشی سربازی که از افسردگی زحمت می‌برده

قاضی شهریاری راجع به خودکشی یک سرباز در کلانتری گفت: به گفته همکاران و براساس شواهد موجود این سرباز به افسردگی شدید مبتلا بوده است. 

خودکشی سربازی که از افسردگی زحمت می برده/تحقیقات ادامه دارد

عبارات مهم : سرباز

قاضی شهریاری راجع به خودکشی یک سرباز در کلانتری گفت: به گفته همکاران و براساس شواهد موجود این سرباز به افسردگی شدید مبتلا بوده هست.

به گزارش ایلنا، ساعت ٢١:٣٠ جمعه شب، مأموران کلانتری ١٥٧ مسعودیه یک مورد خودکشی را به بازپرس کشیک قتل پایتخت کشور عزیزمان ایران خبر دادند. سرباز کلانتری که از مرخصی برگشته بود، با استفاده از اسلحه خدمت به زندگی خود آخر داد.

او ٢١ ساله بوده و حدود یک ماه قبل بعد از پشت سرگذاشتن دوره آموزشی به کلانتری مسعودیه آمده بود.

تحقیقات ادامه دارد ، خودکشی سربازی که از افسردگی زحمت می‌برده

قاضی شهریاری در گفت وگو با ایلنا؛ راجع به جزییات این اتفاق گفت: مأموران کلانتری ١٥٧ مسعودیه یک مورد خودکشی را به بازپرس کشیک قتل پایتخت کشور عزیزمان ایران خبر دادند. بعد از حضور بازپرس خاص قتل و بررسی اطلاعات مشخص شد این فرد پرسشها روحی، روانی و خانوادگی شدیدی داشته است.

او با بیان اینکه دوستان این سرباز مدعی بودند او از افسردگی بسیار شدید زحمت می برده، تصریح کرد: تحقیقات زیاد راجع به پرونده و بررسی انگیزه خودکشی به دستور بازپرس پرونده ادامه دارد.

قاضی شهریاری راجع به خودکشی یک سرباز در کلانتری گفت: به گفته همکاران و براساس شواهد موجود این سرباز به افسردگی شدید مبتلا بوده است. 

واژه های کلیدی: سرباز | خودکشی | سربازی | تحقیقات | افسردگی | اخبار اجتماعی

دانلود

نویسنده : blogzz