بلاگز

گت بلاگز اخبار ورزشی و نتایج مسابقات پخش مسابقه های از تلویزیون دردی از باشگاه‌ها دوا نکرده است / تاج

رئیس فدراسیون فوتبال اعتقاد است که روش فعلی پخش تلویزیونی مسابقه های فوتبال، دردی از مجموعه باشگاه‌ها دوا نمی‌کند.

پخش مسابقه های از تلویزیون دردی از باشگاه‌ها دوا نکرده است / تاج

تاج: پخش مسابقه های از تلویزیون دردی از کلوب ها دوا نکرده است

عبارات مهم : مجموعه

رئیس فدراسیون فوتبال اعتقاد است که روش فعلی پخش تلویزیونی مسابقه های فوتبال، دردی از مجموعه کلوب ها دوا نمی کند.

مهدی تاج در گفت وگو با ایسنا، راجع به حق پخش تلویزیونی مسابقه های فوتبال تصریح کرد: حق پخش یک مساله جدی جهت فدراسیون فوتبال است که در حال حاضر تنها بعضی مسابقه ها از طریق صدا و سیما پخش می شود که این امر هیچ دردی از کلوب ها و مجموعه هیأت ها دوا نکرده هست. در حال مشورت با صدا و سیما هستیم تا دوربین ها بتوانند جهت نمایش مسابقه های حاضر شوند. صدا و سیما اعتقاد است که رسانه ملی اعتباری جهت پرداخت وجه به فدراسیون فوتبال به منظور پخش مسابقه های فوتبال ندارد در حالی که مطابق قانون، فدراسیون فوتبال باید درآمدهایش را از محل پخش مسابقات، کسب کند.

پخش مسابقه های از تلویزیون دردی از باشگاه‌ها دوا نکرده است / تاج

تاج راجع به گروه تیم ملی در جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه گفت: این گروه با این که گروه مشکل است ولی گروه فوت نیست بلکه گروه زندگی است و ایرانی هرگز از چیزی نخواهد ترسید. تیم ملی در حال آمادگی جهت حضور در مسابقه های جام جهانی است و امید است که بازی های محکمی در مسابقه های جام جهانی انجام دهد.

واژه های کلیدی: مجموعه | فوتبال | مسابقه | مسابقات | مسابقات | تلویزیون | تلویزیون | جام جهانی

دانلود

نویسنده : blogzz