بلاگز

گت بلاگز اخبار پزشکی اطلاعات ژنی ایرانیان زیاد کردن می یابد

رئیس دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی با اشاره به ثبت اطلاعات ژنی ۸۰۰ نفر از هشت قومیت در بانک اطلاعات ژنی موسوم به ‘ایرانوم’ این دانشگاه گفت: در نظر است که داده

اطلاعات ژنی ایرانیان زیاد کردن می یابد

اطلاعات ژنی ایرانیان زیاد کردن می یابد

عبارات مهم : تحقیقات

رئیس دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی با اشاره به ثبت اطلاعات ژنی ۸۰۰ نفر از هشت قومیت در بانک اطلاعات ژنی موسوم به ‘ایرانوم’ این دانشگاه گفت: در نظر است که داده های ژنی این بانک را زیاد کردن دهیم.

محمد کمالی روز یکشنبه در گفت و گو با ایرنا یادآور شد: در همین ۸۰۰ نفر که سالم بوده اند، بیش از یک میلیون و ۳۸۰ هزار عوض کردن ژنتیکی پیدا شده است که بیش از ۷۰۰ مورد عوض کردن آن تابحال شناسایی نشده بود و جایی گزارش نشده بود؛ این تغییرات سیستم ژنی ممکن است با بیماری در ارتباط باشد.

رئیس دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی گفت: مرکز تحقیقات ژنتیک این دانشگاه، تحقیقات خوبی روی شناسایی ژن های ایجاد کننده نابینایی، کم شنوایی و کم توانی ذهنی انجام داده که نتیجه های این تحقیقات در اختیار جامعه قرار گرفته و می تواند استفاده شود.

اطلاعات ژنی ایرانیان زیاد کردن می یابد

وی افزود: مرکز ایرانوم، داده های ۸۰۰ نفر فرد سالم از هشت قومیت متفاوت را به صورت آنلاین در اختیار محققان و پژوهشگران قرار داده است که می تواند به آنان یاری کند تا تغییرات ژنتیکی را تشخیص دهند.

رئیس دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی گفت: ۸۰۰ مورد ژنوم بررسی شده است و مشاهده می شود که بعضی ژن ها با بعضی امراض مرتبط است و اگر فردی این ژن را پیدا کند، والدین او باید مراقب باشند که او در آینده ممکن است دچار بعضی امراض مانند ناشنوایی و نابینایی شود.

رئیس دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی با اشاره به ثبت اطلاعات ژنی ۸۰۰ نفر از هشت قومیت در بانک اطلاعات ژنی موسوم به ‘ایرانوم’ این دانشگاه گفت: در نظر است که داده

کمالی اضافه کرد: ما به علت نبود نیروی انسانی، تجهیزات و منابع مالی در موقعیتی نیستیم که بتوانیم از این داده ها در غربالگری ژنتیکی استفاده کنیم.

وی در پاسخ به این سئوال که آیا طبق اطلاعات این بانک، ناهنجاری مشخصی در نقطه ای از کشور وجود دارد، گفت: اینکه بیماری خاصی در قومیت خاصی وجود داشته باشد، هنوز مشاهده نشده است ضمن آنکه ۸۰۰ نفر مورد تحقیق، سالم هستند.

وی تاکید کرد: عوامل ژنتیکی نابینایی و ناشنوایی و کم توانی های ذهنی متعدد در جمعیت ایرانی در طول ۲۰ سال گذشته شناسایی شده است که در بانک های جهانی نیز ثبت شده است است.

اطلاعات ژنی ایرانیان زیاد کردن می یابد

گفتنی است در بانک ایرانوم، اطلاعات ژنی ، ۸۰۰ فرد سالم بالای ۳۵ سال از هشت قومیت فارس، آذری، کرد، ترکمن، لر، بلوچ ، عرب و جزایر خلیج فارس (از هر قوم یکصد نفر) توالی یابی شده است است.

واژه های کلیدی: تحقیقات | دانشگاه | شناسایی | اطلاعات | دانشگاه | توانبخشی | اخبار پزشکی

دانلود

نویسنده : blogzz