بلاگز

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی ارسال لایحه تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد به مجلس

روحانی لایحه تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد را جهت طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد. 

ارسال لایحه تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد به مجلس

ارسال لایحه تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد به مجلس

عبارات مهم : سلامت

روحانی لایحه تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد را جهت طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد.

به گزارش ایلنا، در نامه روحانی به مدیر مجلس شورای اسلامی آمده است : لایحه” تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون ارتقاء سلامت نظام اداری ومقابله با فساد “که به پیشنهاد شرکت برنامه و بودجه کشور در جلسه ۱۳۹۶/۱۲/۳ هیئت وزیران به تصویب رسیده است جهت طی تشریفات قانونی تقدیم می شود

در مقدمه توجیهی این لایحه آمده است نظر به اینکه مدت اجرای آزمایشی قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد -مصوب ۱۳۹۰ -به آخر می رسد و به منظور جلوگیری از بروز خلاء قانونی این لایحه تقدیم می شود .

ارسال لایحه تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد به مجلس

در ماده واحده این لایحه هم آمده است : مدت اجرای آزمایشی قانون ارتقاء سلامت نظام اداری ومقابله با فساد مصوب -۱۳۹۰ – تا آخر سال ۱۳۹۸ تمدید می شود .

واژه های کلیدی: سلامت | قانون | مقابله | قانونی | اخبار سیاسی و اجتماعی

دانلود

نویسنده : blogzz