بلاگز

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی ارائه درخواست اعاده دادرسی در پرونده «حمید بقایی»

مهران عبدالله پور در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: با توجه به اینکه ما معتقدیم هیچ کدام از اعمال ارتکابی نسبت داده شده است به آقای بقایی جرم نبوده هست، امروز تق

ارائه درخواست اعاده دادرسی در پرونده «حمید بقایی»

ارائه درخواست اعاده دادرسی در پرونده «حمید بقایی»

عبارات مهم : معرفی

وکیل مدافع حمید بقایی از ارائه درخواست اعاده دادرسی در پرونده وی خبر داد.

مهران عبدالله پور در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: با توجه به اینکه ما معتقدیم هیچ کدام از اعمال ارتکابی نسبت داده شده است به آقای بقایی جرم نبوده هست، امروز تقاضای اعاده دادرسی را تقدیم دیوان عالی کشور کردیم.

ارائه درخواست اعاده دادرسی در پرونده «حمید بقایی»

وی افزود: درخواست اعاده دادرسی به استناد بند چ ماده ۴۷۴ ارائه کردیم.

بر اساس این گزارش، بعد از تایید حکم دادگاه بدوی حمید بقایی در دادگاه تجدیدنظر استان پایتخت کشور عزیزمان ایران و قطعیت آن و هم چنین ابلاغ حکم صادره، مأمورین پلیس روز سه شنبه – ۲۲ اسفند ماه سال ۹۶ نسبت به دستگیری و معرفی محکوم علیه جهت اجرای حکم صادره از جمله ۱۵ سال حبس و چهل و سه میلیارد تومان جزای نقدی اقدام کرده و وی به زندان معرفی شد.

مهران عبدالله پور در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: با توجه به اینکه ما معتقدیم هیچ کدام از اعمال ارتکابی نسبت داده شده است به آقای بقایی جرم نبوده هست، امروز تق

واژه های کلیدی: معرفی | پرونده | دادگاه | حمید بقایی | اخبار سیاسی و اجتماعی

دانلود

نویسنده : blogzz