بلاگز

گت بلاگز اخبار اقتصادی و بازرگانی ۲۷ استان در تنش آبی به سر می برند ، احتمال خاموشی برق در تابستان قوت گرفت

یک مقام مسئول گفت:با کم کردن بارش و ظرفیت سد‌ها احتمال خاموشی در وقت پیک مصرف تابستان زیاد کردن یافته است.

27 استان در تنش آبی به سر می برند ، احتمال خاموشی برق در تابستان قوت گرفت

احتمال خاموشی برق در تابستان قوت گرفت/۲۷ استان در تنش آبی به سر می برند

عبارات مهم : ایران

یک مقام مسئول گفت:با کم کردن بارش و ظرفیت سد ها احتمال خاموشی در وقت پیک مصرف تابستان زیاد کردن یافته است.

گروه تحریریه سایت نوشت:فراز رابعی مدیرکل دفترمطالعات پایه شرکت مدیریت منابع آب پایتخت کشور عزیزمان ایران در این گفت و گو ،با اشاره به خشکسالی در کشور طی ده ساله گذشته، اظهار کرد: به علت کمبود بارش طی سالیان متوالی و زیاد کردن تعداد سالهای خشکسالی با کم کردن شدید منابع آبی در کشور مواجه هستیم.

وی با اشاره به کم کردن ۵۰ درصدی بارش در سال آبی ۹۷-۹۶ ابراز کرد:تا به امروز میزان بارش به حدود ۱۳۰ میلی متر رسیده است که در مقایسه با میانگین بارش در سال گذشته کم کردن ۵۰ درصدی را به همراه داشته است.

۲۷ استان در تنش آبی به سر می برند ، احتمال خاموشی برق در تابستان قوت گرفت

مدیرکل دفترمطالعات پایه شرکت مدیریت منابع آب پایتخت کشور عزیزمان ایران با اشاره به بهره برداری بی رویه از سفر ه های زیر زمینی تصریح کرد:با کم کردن منابع آبی ،فشار مضاعفی به سفر ه های زیرزمینی جهت تامین آب و برداشت بی رویه بدون در نظر گرفتن تغذیه سفر های زیر زمینی شروع شد.

وی ادامه داد: برداشت بیش از ظرفیت آب ،از سفره های زیر زمینی علاوه بر کم کردن منابع آن باعث فرونشست زمین می شود، پدیده ای غیر قابل بازگشت که خسارات فراوانی را جهت محیط زیست به همراه دارد.

یک مقام مسئول گفت:با کم کردن بارش و ظرفیت سد‌ها احتمال خاموشی در وقت پیک مصرف تابستان زیاد کردن یافته است.

به گفته وی؛ کم کردن ۷ میلیارد متر مکعبی از ذخائر سد ها در کشور رقم چشمگیری است که نشان از شرایط سخت در تابستان پیش رو دارد.

رابعی با اشاره به الگوسازی در مصرف آب تاکید کرد:با توجه به کمبود منابع آبی در کشور، باید با تمرکز بر مدیریت مصرف و اولویت بندی مصارف استفاده بهینه ای از منابع صورت گیرد.

وی با اشاره به نقش مردم جهت عبور از خشکسالی تاکید کرد:تجربه تاریخی کشور در مواقع بحرانی نشان می دهد با همکاری مردم بسیاری از بحران ها را پشت سرگذاشتیم و بحران خشکسالی نیز آزمونی است که می توان با همدلی و همکاری مردم آن را مدیریت کرد.

۲۷ استان در تنش آبی به سر می برند ، احتمال خاموشی برق در تابستان قوت گرفت

مدیرکل دفترمطالعات پایه شرکت مدیریت منابع آب پایتخت کشور عزیزمان ایران با بیان اینکه کشاورزی مصرف کننده عمده منابع آبی در کشور هست، ابراز کرد:اولویت بندی منابع آب در بخش کشاورزی به عنوان مصرف کننده مهم منابع آب کشور مهم است و دستورالعمل هایی جهت ممنوعیت کشت برنج به غیر از استان های شمالی صورت گرفته است.

به گفته وی؛ محدودیت های کشاورزی با رعایت کشت های استراتژیک و کشت های چندساله صورت می گیرد.

یک مقام مسئول گفت:با کم کردن بارش و ظرفیت سد‌ها احتمال خاموشی در وقت پیک مصرف تابستان زیاد کردن یافته است.

رابعی با اشاره به کم کردن تولید برقابی در کشور بیان کرد: با کم کردن بارش در حوزه کارون و کم کردن ظرفیت سد های آبی، میزان تولید برقابی نیز کم کردن محسوسی داشته است که این می تواند احتمال خاموشی در وقت پیک مصرف را زیاد کردن دهد.

وی با بیان اینکه وزرات نیرو خود را جهت مدیریت خشکسالی آماده کرده هست، تاکید کرد:با توجه به کم کردن بارش در سال آبی ۹۷-۹۶ وزرات نیرو از دی ماه سال گذشته هشدار هایی جهت مدیریت و بهینه سازی الگوی مصرف داده است بطوریکه با تشکیل کارگروه سازگاری با کم آبی اقداماتی جهت هماهنگی میان سایر وزرات منزل ها صورت گرفته است.

۲۷ استان در تنش آبی به سر می برند ، احتمال خاموشی برق در تابستان قوت گرفت

مدیرکل دفترمطالعات پایه شرکت مدیریت منابع آب پایتخت کشور عزیزمان ایران با اشاره به استان هایی که درگیر تنش آبی هستند، تصریح کرد:۲۷ استان با کم آبی روبه رو هستند و ۸ استان نیز با کم کردن بارش بیش از ۵۰ درصدی در شرایط بحرانی قرار گرفته اند.

رابعی در آخر با بیان اینکه کارگروه سازگاری با کم آبی نیاز به منابع مالی جهت اجرای برنامه های خود دارد، گفت:جلسات کارگروه مقابله با کم آبی در همه استان ها برگزار می شود و برنامه هایی متناسب با این استان ها تهیه شده است است که اجرای آن نیاز به تامین منابع مالی دارد.

واژه های کلیدی: ایران | منابع | مدیریت | خشکسالی | تابستان | اخبار اقتصادی و بازرگانی

دانلود

نویسنده : blogzz