بلاگز

گت بلاگز اخبار حوادث اتفاقی تکان‌دهنده جهت یک نوجوان معلول

مردی جوان که نقشه سیاهی در سر داشت، هنگامی که چند نوجوان را هنگام بازی در کوچه دید در اقدامی جنون‌آمیز به سوی آنها دوید ولی در این میان همه بجز یک نوجوان معلول

اتفاقی تکان دهنده جهت یک نوجوان معلول

عبارات مهم : ایران

مردی جوان که نقشه سیاهی در سر داشت، هنگامی که چند نوجوان را هنگام بازی در کوچه دید در اقدامی جنون آمیز به سوی آنها دوید ولی در این میان همه بجز یک نوجوان معلول فرار کردند و او نقشه اش را اجرا کرد.

به گزارش«ایران»، چندی پیش مردی با مراجعه به پلیس شکایتی مطرح کرد و گفت: «شهرام، پسر ۱۳ ساله ام معلول است و بخوبی نمی تواند راه برود. روز گذشته او و دوستانش مشغول بازی بودند که در راه بازگشت به خانه، پسر جوانی آنها را دنبال کرد. فرزند های دیگر که قدرت فرار داشتند متواری شدند ولی به علت اینکه پسرم قادر به فرار نبود، گرفتار شد. این کفتار پسرم را به داخل شمشادها کشاند و بعد از آزار و اذیتش فرار کرد.»

با طرح این شکایت، پرونده ای در شعبه چهارم دادسرای امور جنایی پایتخت کشور عزیزمان ایران تشکیل شد. سپس پسر نوجوان به دستور بازپرس آرش سیفی به پزشکی قانونی انتقال داده شد و تحت معاینه قرار داده شد که عنوان تجاوز تأیید شد.

اتفاقی تکان‌دهنده جهت یک نوجوان معلول

از سوی دیگر در تحقیقات صورت گرفته کارآگاهان اداره شانزدهم، عامل جنایت سیاه با ردیابی های پلیسی شناسایی و دستگیر شد ولی اتهامش را رد کرد. با وجود این، بازجویی تخصصی از او ادامه دارد.

واژه های کلیدی: ایران | معلول | قانونی | نوجوان | تحقیقات | انتقال داده | اخبار حوادث

دانلود

نویسنده : blogzz