بلاگز

گت بلاگز اخبار اقتصادی و بازرگانی بازار نفت سال ۲۰۱۸ به توازن خواهد رسید / آژانس بین المللی انرژی

آژانس بین المللی انرژی اعلام کرد عرضه و تقاضای جهانی نفت در سال آینده میلادی تا حد زیادی به توازن خواهد رسید.

بازار نفت سال ۲۰۱۸ به توازن خواهد رسید / آژانس بین المللی انرژی

آژانس بین المللی انرژی: بازار نفت سال ۲۰۱۸ به توازن خواهد رسید

عبارات مهم : آژانس

آژانس بین المللی انرژی اعلام کرد عرضه و تقاضای جهانی نفت در سال آینده میلادی تا حد زیادی به توازن خواهد رسید.

به گزارش تسنیم به نقل از رویترز، آژانس بین المللی انرژی اعلام کرد عرضه و تقاضای جهانی نفت در سال آینده تا حد زیادی به توازن خواهد رسید، لیکن رشد در میزان مصرف به کم کردن میزان نفت ذخیره شده است در طی ۳ سال گذشته کمک خواهد کرد و زیاد کردن سریع تولید را خنثی خواهد نمود.

بازار نفت سال ۲۰۱۸ به توازن خواهد رسید / آژانس بین المللی انرژی

این آژانس غربی مستقر در پاریس در گزارش ماهیانه خود گفته که همچنان آینده نگری می کند که میزان تقاضای جهانی جهت نفت خام در سال ۲۰۱۷ به میزان ۱.۶ میلیون بشکه در روز زیاد کردن یابد و این رقم در سال ۲۰۱۸ به ۱.۴ میلیون بشکه در روز کم کردن یابد.

آژانس بین المللی انرژی در گزارش خود می افزاید: «با توجه به این فرض که میزان تولید نفت اوپک عوض کردن نکرده خواهد ماند و شرایط آب و هوایی عادی خواهد بود، آینده نگری می کنیم که قیمت نفت در سه دوره از ۴ دوره سه ماهه سال ۲۰۱۸ متوازن باشد.»

آژانس بین المللی انرژی اعلام کرد عرضه و تقاضای جهانی نفت در سال آینده میلادی تا حد زیادی به توازن خواهد رسید.

«در کل سال ۲۰۱۸، تقاضا جهت نفت و تولید از سوی غیر اوپکی ها تقریبا به یک میزان رشد خواهد کرد و این چشم انداز کلی است که احتمالا مانع از زیاد کردن زیاد قیمت ها خواهد شد.»

آژانس همچنین گفته، میزان ذخایر نفت تجاری دنیا احتمالا در سه ماهه سوم امسال کم کردن یافته که تنها دومین کم کردن میزان ذخایر از وقت شروع افت قیمت ها در سال ۲۰۱۴ تاکنون به شمار می رود. این کم کردن به لطف افت میزان نفت ذخیره شده است بر روی دریا یا نفت در حال ترانزیت رخ داده است.

بر این اساس، میزان ذخایر صنعتی در کشورهای صنعتی در ماه اوت به میزان ۱۴.۲ میلیون بشکه کم کردن یافته و به ۳.۰۱۵ میلیارد بشکه رسیده هست، ولی این رقم همچنان ۱۷۰ میلیون بشکه بالاتر از میزان میانگین ۵ سال اخیر است.

بازار نفت سال ۲۰۱۸ به توازن خواهد رسید / آژانس بین المللی انرژی

آژانس بین المللی انرژی در این گزارش میزان تبعیت اوپک از توافق کم کردن تولید را در ماه سپتامبر ۸۸ درصد و از ابتدای امسال تاکنون ۸۶ درصد آینده نگری کرده است.

واژه های کلیدی: آژانس | انرژی | میلیون | سال آینده | اخبار اقتصادی و بازرگانی

دانلود

نویسنده : blogzz